ISKU

ISKU Active Learning

Smarta miljöer för inlärning och innovation

Vi planerar och inreder miljöer där inlärning och undervisning är ett gemensamt nöje. Våra kompletterande anläggnings- och möbellösningar – Focus, Share, Study och Join – är en nyskapande källa för inspiration och lärande. Tillsammans bildar de det pedagogiska, månsidiga konceptet Isku Active Learning.

En anpassningsbar lärmiljö uppmuntrar till kreativt lärande. Rätt plan- och möbellösning stöder utvecklingen av inlärning och bidrar till en god hälsa och välbefinnande. Isku Active Learning miljöer är säkra, funktionella och lustfyllda. De anpassar sig flexibelt till olika miljöer för inlärning och innovation och utvecklas tillsammans med sina användare.

En användarorienterad design skapar harmoniska, digitala, virtuella, sociala och fysiska inlärningsmiljöer var studenterna blir aktiva utvecklare i sin egen läromiljö. Våra lösningar främjar en innovationsplattform som stärker studenternas egen initiativförmåga och inspirerar dem att hitta, testa och skapa nya idéer tillsammans. Kreativa lösningar möjliggörs att ompröva saker från ett annat perspektiv.

Det är emellertid lika viktigt att betrakta dessa utrymmen utifrån personalens perspektiv. Isku Active Working-lösningar bidrar till att skapa trivsamma och funktionella arbetsmiljöer som stärker glädjen i arbetet och kan anpassas efter många olika behov.

Isku är en ledare i finländskt kunnande, kvalitet och industriell innovation. Vi söker inspiration i den finska skogen och investerar I cirkulär ekonomiska tänkande och går igenom hela produktcykeln från designerns arbetsbord till den slutliga möbeln. Vårt mål är att erbjuda våra kunder höga kvalitativa inredningslösningar samtidigt som vi säkerställer en ansvarsfull produktion.


Active Learning for Basic Education


Active Learning for Secondary Education


Active Learning for Higher Education


Webbplats:
https://www.isku.com/sv/losningar/school/


Kontakt:

Anna Ohlson
+358 50 347 1580
anna.ohlson@isku.com


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!