Hemsö

Hemsö

I Forum Bygga Skola är Hemsös ambition att höja vår egen och andras kompetens och att därigenom bidra till att det utvecklas bättre lokaler för lärande. Vi vill dela med oss av vår samlade kunskap och erfarenhet och samtidigt få ta del av den kompetens som finns hos övriga medlemmar så att vi tillsammans skapar bättre skolor.

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vi finns i Sverige, Tyskland och Finland och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vårt fastighetsvärde uppgår till ca 60 miljarder SEK. Vi har en lokal närvaro och har stor förståelse för våra hyresgästers verksamheter då vi är renodlade inom fastigheter för samhällsservice.

Vår verksamhet präglas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster, vilka är såväl offentliga som privata aktörer inom våra fyra segment. Vi är en naturlig samarbetspartner för stat, kommuner och landsting. Hemsö ägs till majoritet av Tredje AP-fonden.

Vårt bestånd av fastigheter inom utbildningssegmentet består av över 100 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och högskolor. Vi har ett flertal pågående projekt inom utbildningssegmentet, tex uppför vi nu nya grundskolor i Vikhem i Staffanstorps kommun och i Bagartorp i Solna. I Göteborg utvecklar vi projektet Silverkällan som är ett kombinerat äldreboende och grundskola, i Zossen utanför Berlin en högstadie- och gymnasieskola och i Joensuu i Finland ett musikkonservatorium i anslutning till Östra Finlands Universitetscampus . Paradisskolan i Borlänge är en annan skola som Hemsö för närvarande uppför, och några exempel på nyligen färdigställda skolor är Nakterhusskolan i Haninge liksom Apelgården och Ekhöjden i Sandbyhov i Norrköping.

När Hemsö utvecklar skolprojekt utgår vi från verksamhetens behov för att hitta optimala förutsättningar för varje specifikt projekt. Vi har en bred kunskap av att utveckla och äga skolfastigheter och tillsammans med hyresgästen skapar vi byggnader och lokaler för lärande som fungerar för båda parter under lång tid.

Hemsö deltar i ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt om gröna utemiljöer och dess betydelse för arbetsmiljön i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp. Syftet är att analysera och genomföra förbättringar i utemiljön. Målet är att främja anställdas såväl som elevers trivsel och arbetskapacitet. För att ta detta ytterligare ett steg lanserade Hemsö 2018 Skolgårdslyftet i syfte att höja kvaliteten och öka den sociala hållbarheten genom att förbättra utemiljön på alla våra förskolor och skolor.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!