skip to Main Content
Gröna Skolfastigheter

Gröna Skolfastigheter vill bidra till en bättre skola och ett mer hållbart samhälle. I nära samarbete med kommuner och operatörer utvecklar vi framtidens skolfastigheter. Tillsammans med våra systerbolag och samarbetspartners planerar vi utifrån ett helhetsperspektiv. Nytänkande och långsiktighet är viktigt för oss när vi äger, förvaltar och kontinuerligt utvecklar skolfastigheter.

Vårt mål är att designa skolor som både kan uppfylla och utveckla sociala och miljömässiga hållbarhetsmål. Vi arbetar för att sänka resursförbrukningen i allt i från drift till val av byggmaterial för att skydda naturvärden vid både nyproduktion och förvaltning av befintliga skolfastigheter. Den fysiska miljön spelar stor roll för hur människor mår och presterar.

Gröna Skolfastigheter vill ge barn, ungdomar och personal en optimal skolmiljö som stimulerar uppbyggnad av kunskap. Genom att utveckla, aktivt äga och förvalta skolfastigheter bidrar vi till kommuners och skolverksamheters arbete med att tillgodose det ökande behovet av utbildning och i förlängningen till en stärkt välfärd.


Webbplats:
gronaskolfastigheter.se


Kontakt:
Martin Malhotra, VD
Telefon: 070-311 34 05
martin@gronaskolfastigheter.se


Back To Top