skip to Main Content
Glamox

Den tekniska utvecklingen har lett till en ny skoldesign samt nya inlärningsmetoder och kommunikationsverktyg. Att ha rätt belysning, anpassad efter verksamheten och personerna som vistas i lokalerna, har blivit ännu viktigare för inlärningsprocessen. Med över 75 års erfarenhet av att leverera individuellt anpassad belysning har vi på Glamox den erfarenheten som behövs för att möta de nya kraven som ställs.

Vårt belysningskoncept för skolor innebär:

Tänk på ålder vid planering
Det är av största vikt att anpassa belysningen efter elevernas ålder, då åldern spelar stor roll för visuell förmåga och för vilka inlärningsmetoder som används.

Tänk i livscykler — det lönar sig
I skolbyggnader, är det ofta belysningen som står för en stor del av energiförbrukningen. Noggrant val av energieffektiva ljuskällor, optik och sensorer kan bidra till lägre energikostnader och längre livslängd på belysningsanläggningar.

Länk till vår guide, rum-för-rum, med rekommendationer och krav på belysning i skolor och andra utbildningsanläggningar
https://glamox.com/se/solutions?c=69 →

Human Centric Lighting för skolor

Skolor är idealiska miljöer för HCL eller ”tuneable white” ljus. Här används inte bara ljuset för att styra elevernas och personalens dygnsrytm, utan även för att öka koncentrationsförmågan under prov och arbetsuppgifter som kräver hög koncentration.

Läs mer om HCL för skolor här:
https://glamox.com/se/solutions/hcl-in-education →

Läs om några av skolorna vi levererat belysning till (välj rubrik Skola/utbildning):
https://glamox.com/se/referenser →


Webbplats:
www.glamox.se
Showrooms i Stockholm, Göteborg (HK) och Malmö.


Kontakt:

Chef KAM & Ljusstyrning

Claes Holmström
0702 6791 60
claes.holmstrom@glamox.com

KAM

Per Larsson, Stockholm
08-671 10 54
per.larsson@glamox.com

Marko Nordbäck, Stockholm
08-667 87 34
marko.nordback@glamox.com

Daniel Roed, Göteborg
031-746 51 26
daniel.roed@glamox.com

Mats Johansson, Malmö
040-10 71 24
mats.johansson@glamox.com


Back To Top