skip to Main Content

NYHET! Välkommen på virtuellt studiebesök!

Floraskolan i Skellefteå

I arbetet med att inspireras, se hur andra löst sina utmaningar och för att ha något att ställa sitt eget projekt i relation till kan studiebesök på skolor vara en viktig pusselbit. Även innan pandemin var det en utmaning för många projektgrupper att ta sig till olika delar av vårt avlånga land – tidsödande och kostsamt. Att besöka en skola IRL är nog fortfarande att föredra – men med virtuella studiebesök ökar möjligheten till fler besök!

Här har du möjligheten att besöka Floraskolan i Skellefteå. En F-9 skola för ca 1000 elever som var färdigbyggd 2020. Välkommen att titta på filmen – den är ca 40 minuter lång. Och längre ner på sidan finns en del bakgrundsmaterial. Välkommen till Floraskolan!


Korta fakta om skolan och projektet:

Uppdragsgivare: Skellefteå kommun
Upphandlingsform:  Generalentreprenad
Storlek (BTA): ca 14 600 m2
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver 
Inflytt HT 2020
Kostnad: 320 Mkr 

 

Arkitekt: MAF arkitekter
Byggherre: NCC

Fotograf stillbild flygfoto: Anders Bobert

Back To Top