skip to Main Content

[html5_video first=”yes” mp4=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/sexsteg_1940x500_ny.mp4″ poster=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/sexsteg_start_nyny.jpg”]

[html5_video first=”yes” mp4=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/sexsteg_1940x500_ny.mp4″ poster=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/sexsteg_start_nyny.jpg”]

Frågor att ställa sig · Checklistor · Fakta och forskning · Tips

Att bygga skola är ett komplext projekt och det finns många aspekter att reda ut och väva in.
För att få överblick har vi delat upp frågor och fördjupningstips i sex steg. Klicka på någon av siffrorna!

Observera att materialet – både frågor och forskning – publiceras löpande och att det fortfarande är under uppbyggnad. Vi tar gärna emot tips på både viktiga frågor att ställa sig och forskning.

[html5_video first=”yes” mp4=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/robocygne_teas.mp4″ poster=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2019/10/robocygne_teas_poster-300×100.jpg”]

[html5_video first=”yes” mp4=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/robocygne_teas.mp4″ poster=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2019/10/robocygne_teas_poster-300×100.jpg”]

[html5_video first=”yes” mp4=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/robocygne_teas.mp4″ poster=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2019/10/robocygne_teas_poster-300×100.jpg”]

[html5_video first=”yes” mp4=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/robocygne_halvskala.mp4″ poster=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2019/10/robocygne_teas_poster-300×100.jpg”]

[html5_video first=”yes” mp4=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/robocygne_halvskala.mp4″ poster=”http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2019/10/robocygne_teas_poster-300×100.jpg”]

Back To Top