skip to Main Content
Välkommen till en konferens om skolbyggnads- och lärandemiljön
Falköping den 26 mars 2020

OBS! Ny sista anmälningsdag (den 11 mars) samt ny starttid (klockan 10.00)

Lärmiljön ska möjliggöra – inte hindra!

Konferensen vänder sig till kommunledningar, skolpolitiker, förvaltningsledningar, fastighetschefer, rektorer, förstelärare, arkitekter och byggentreprenörer.

Dagens kostnader för skollokaler och deras drift är tunga poster i den kommunala budgeten. Samtidigt är det viktigt att ha förståelse för hur en väl fungerande och framtidsorienterad skola bidrar till att öka kommunens attraktivitet.

Behovet av ny- och ombyggnation av grundskolor och gymnasieskolor är i närtid mycket stort. Vilka visioner och strategier har vi för att möta dessa utmaningar? Kan vi fortsätta att bygga nya skolor som är formade efter gårdagens behov? Hur ska framtidens skola se ut? Vilken verk- samhet, organisation och ledarskap kräver detta?

All verksamhet i skolan borde ske i spännande miljöer som skapar nyfikenhet, utmanar tänkandet och ger lust att lära. Dagens fokus på ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat ställer krav på att pedagogerna har tillgång till en tydlig fysisk och digital miljö där verkligt utrymme ges för deras utvecklingsuppgift. Lokalstrukturen måste bygga på pedagogisk mångfald och en mer flexibel resursanvändning utifrån den enskilde elevens behov och förutsättningar. Det är först då som ökade förutsättningar ges för mer innovativa utbildningsformer.


Var och när?

26 mars i Kinnarps Aula, Falköping

Programmet pågår mellan klockan 10.00 – 16.00.


Medverkande:

Magnus Anclair grundare Forum Bygga Skola
Lars Benon f.d. grund- och gymnasierektor, nu projektledare för gymnasieutbyggnaden i Stockholms stad
Anders Karlsson Liber
Jonas Kjellander Arkitekt, Sweco arkitekter
Anders Larsson Kinnarps Next Education Manager
Åsa Machado Arkitekt, learning environments Sweco arkitekter
Åke Westh Konsult inom kultur- och utbildningsstrategiska frågor

Utställare:

ERCO • Instrumentcenter • Kinnarps • Liber • Materia

Arrangörer:

Forum Bygga Skola • Liber • Sweco • Åke Westh Konsult

Anmälan

Anmälan till magnus@byggaskola.se. Anmälan om deltagande är bindande och skall vara oss tillhanda senast 11/3. Ange i anmälan namn, e-postadress, telefon och faktureringsadress samt det referensnummer som krävs vid elektronisk fakturering. Ange även eventuella kostallergier.

Kostnad

Deltagaravgift: 850 kronor + moms. I priset ingår program, lunch och fika.

Tar du tåget?!

Programmet startar klockan 10.00 vilket innebär att man kan komma med tåg från Skövde på morgonen (t ex start i Stockholm klockan 06.30). Behöver du skjuts från stationen i Falköping? Hör då av dig!

Ladda ner inbjudan!

Här hittar du inbjudan som pdf: Inbjudan Skola 2030 Falköping 26 mars 2020

Dagens program:

10:00 Kaffe, mingel och utställning.

Moderator Magnus Anclair hälsar välkommen.

Åke Westh, konsult
• Vilka utmaningar och möjligheter står skolan inför.
• Styrdokumentens betydelse för planeringen av en ny skola.
• Vilka inriktningsmål ska styra uppbyggnaden av den nya skolan?

Åsa Machado, arkitekt
• Det finns ett tydligt glapp mellan styrdokumentens krav på en mångsidig och utvecklad pedagogik och skolbyggnaderna, de som redan finns och många av de som byggs nu. Hur ökar vi användbarheten i befintliga lokaler, och hur bygger vi nya skolor som faktiskt motsvarar funktionskraven?

Bensträckare

Lars Benon, projektledare
• Bildning och innovation för en hållbar framtid. Hur kan skolan byggas och organiseras för att vara en del i samhällsutvecklingen.

12:00 Lunch och mingel

Jonas Kjellander, arkitekt
• Lokaler för en ny syn på kunskap, lärande, arbetssätt och hållbarhet.
• Inredningens, akustikens, ljusets och färgsättningens betydelse för lärandet – hur kan en belysningslösning se ut som ökar den kognitiva förmågan.

Bensträckare.

Anders Karlsson, Liber
• Hur kommer framtidens läromedel att se ut och hur kommer de att samspela med fysiska, digitala, formella eller informella lärandemiljöer?

Bensträckare

Åke Westh, konsult
• Gymnasieskolans framtida roll som strategisk bas för regionens kompetensförsörjning.

Magnus Anclair
• Samtal och erfarenhetsutbyte kring utställningen, hur når vi en ökad resurssamordning i våra kommuner eller gymnasieskolans framtida roll som en strategisk bas för regionens kompetensförsörjning. Utrymme ges för kaffe.

16:00 Avslutning.

Back To Top