skip to Main Content
Expandia Moduler

Ett lokalbehov kan uppstå plötsligt, både i skolans värld och i näringslivet. Demografiska förändringar, försenade byggprocesser eller olycksamma händelser kan göra att en tillfällig lösning behövs, på kort eller längre sikt. Att hyra tillfälliga lokaler kan då vara andrummet som behövs för att verksamheten fortsatt ska kunna fungera.

Expandia är marknadens största leverantör av tillfälliga skol- och förskolelokaler. Våra moduler är flyttbara och helt verksamhetsanpassade från fabrik vilket gör att lokalerna snabbt kommer på plats och verksamheten kan flytta in. Våra skollokaler kan ställas i upp till tre plan och uppfyller självklart Boverkets byggregler gällande akustik, brand, energi och ventilation. Att verksamheten ska fungera minst lika bra som i permanenta lokaler ser vi som en självklarhet och därför utformar vi gärna planlösningen tillsammans med våra kunder så att vi vet att ni får en lösning som passar just era behov.

Vi tycker att tillfälliga lokaler ska vara bekymmersfria lokaler som varken medför något extra arbete eller obehagliga kostnader för dig som kund. Vi erbjuder ett tryggt och enkelt hyreskoncept som gör att ni får en fast månadskostnad och en kundservice som löser eventuella problem. Service och försäkring ingår självklart i hyran.


Hyr enkelt som helst


Årstaskolan


Ekens Skola


Webbplats:
http://www.expandia.se

Kontaktperson: Martin Lundbergh, försäljningsschef

Telefon: 021-804110

E-post: martin.lundbergh@expandia.se


Back To Top