skip to Main Content

Att bättre förstå sina lärmiljöer – ett verktyg för att bygga skola

Många av Sveriges kommuner behöver bygga och renovera skolor de kommande åren. Man talar om 1000 skolor de kommande 10 åren. Investeringen för att bygga eller bygga om en skola är mycket stor – det är som att bygga Slussen fem gånger för en mindre kommun. Att skaffa kunskaper, diskutera lösningar och modeller, samla in erfarenheter och bygga upp sitt kontaktnät är att ta ansvar för en så stor samhällssatsning, och bör vara en integrerad del av projektet. Om kunskaper inhämtas i tidigt skede minskar kostnader för omtag avsevärt.

Som ett led i detta erbjuder nu Forum Bygga Skola en utbildning i metoden Evidence based design och hur den kan vara ett verktyg för att förstå hur en fysisk lärmiljö fungerar ihop med verksamheten och hur man kan göra för att hitta förbättringsmöjligheter i en befintlig miljö. Eller använda det som beslutsunderlag för ny- och ombyggnation.


Vad är en modern lärmiljö? Vad fungerar och vad fungerar inte? Måste det verkligen kosta mer att skapa en sådan miljö och vilken roll bör användarna av lärmiljön ha i designprocessen? Utöver en heldagsutbildning kan man välja att därefter driva ett eget projekt med stöd av handledning.

Huvudföreläsare och utbildare är arkitekten, läraren och skolutvecklaren Peter Lippman. Peter är bosatt i Australien och är nu verksam bl a där samt i Sverige och USA. Peters drivkraft är att förstå hur lärmiljön samspelar med individen och verksamheten för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande.

Handledare och sidekick till Peter är Magnus Blixt, legitimerad lärare, skolutvecklare och nu biträdande rektor på Glömstaskolan i Huddinge. Både Peter och Magnus kommer att handleda de projekt som kommer att bedrivas efter utbildningsdagen (möjligt som tillval – kan göras efter själva utbildningen!).

Utbildningsdagen äger rum den 1 september mellan klockan 9.00-15.00 (kaffe serveras från klockan 8.30) på Glömstaskolan i Huddinge. Därefter finns det möjlighet för deltagarna att testa metoden i sina egna skolor och lärmiljöer med stöd av handledning. Under november skrivs då en kort rapport från gruppernas arbeten som sammanställs och sprids av Forum Bygga Skola i samarbete med iFous.

Utbildningen riktar sig främst till de som ska renovera och bygga om skolor men även till de som ska bygga nytt och som vill lära sig mer hur deras ”gamla” lärmiljöer fungerar som beslutsunderlag för det nya. Pedagoger, rektorer, anställda med projektledningsansvar inom barn- och utbildningsförvaltning och fastighetsförvaltning hos skolhuvudmän, arkitekter, byggare samt alla andra som behöver förstå hur olika lärmiljöer fungerar.

Kostnad för utbildningsdagen den 1 september: Pris per person 1500 kr + moms. I priset ingår utbildning med Peter Lippman och Magnus Blixt den 1 september. Fika och lunch. Rundvandring på Glömstaskolan, Huddinge.

Vi rekommenderar att skolhuvudmän deltar med personer från både tekniska och pedagogiska enheter för att öka förståelsen för komplexiteten och underlätta vid samverkan.

Kostnad för både utbildningsdag, handledning och projekt: per skolhuvudman (upp till fem pers) 19 500 kr + moms. Varje deltagande skolhuvudman har möjlighet att delta med upp till fem personer (ju fler som deltar desto större möjlighet att sprida kompetensen vidare!).
I priset ingår: utbildningsdag med Peter Lippman och Magnus Blixt den 1 september, rundvandring på Glömstaskolan i Huddinge, handledning för gruppen via Skype (eller liknande) vid tre tillfällen med Peter Lippman eller Magnus Blixt, samt hjälp med redigering av projektets slutrapport. Fika och lunch under utbildningsdagen.

x


Anmälan

görs senast den 29 augusti till magnus@byggaskola.se. Antalet platser är begränsat för att garantera goda möjligheter till samtal, handledning och lärande.
Back To Top