skip to Main Content

Vi vill bygga en skola för alla. Men hur?!

-en inspelning från webinarium den 9 februari 2021. Medverkande Åsa Machado, Sweco samt Thomas Söderlund, Tyréns och föreningen Barn i behov

Thomas Söderlund är aktiv i föreningen Barn i behov. Föreningens sida på Facebook hittar du här!

Back To Top