skip to Main Content

NYHET! Välkommen på virtuellt studiebesök!

Elinelundsskolan i Malmö

I arbetet med att inspireras, se hur andra löst sina utmaningar och för att ha något att ställa sitt eget projekt i relation till kan studiebesök på skolor vara en viktig pusselbit. Även innan pandemin var det en utmaning för många projektgrupper att ta sig till olika delar av vårt avlånga land – tidsödande och kostsamt. Att besöka en skola IRL är nog fortfarande att föredra – men med virtuella studiebesök ökar möjligheten till fler besök!

Här har du möjligheten att besöka Elinelundsskolan i Malmö. En F-9 skola för ca 640 elever som var färdigbyggd 2019. Välkommen att titta på filmen – den är ca 30 minuter lång. Och längre ner på sidan finns en del bakgrundsmaterial. Välkomna till Elinelundsskolan!


Korta fakta om skolan och projektet:

Uppdragsgivare: Malmö Stadsfastigheter
Upphandlingsform:  Utförandeentreprenad
Storlek (BTA): ca 7 900 m2
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver 
Inflytt HT 2019
Kostnad: 200 Mkr 

 

Arkitekt: Liljewall arkitekter
Byggherre: Byggnadsfirman Otto Magnusson

Back To Top