skip to Main Content

NYHET! Välkommen på virtuellt studiebesök!

Ebba Braheskolan

I arbetet med att inspireras, se hur andra löst sina utmaningar och för att ha något att ställa sitt eget projekt i relation till kan studiebesök på skolor vara en viktig pusselbit. Även innan pandemin var det en utmaning för många projektgrupper att ta sig till olika delar av vårt avlånga land – tidsödande och kostsamt. Att besöka en skola IRL är nog fortfarande att föredra – men med virtuella studiebesök ökar möjligheten till fler besök!

Här har du möjligheten att besöka Ebba Braheskolan på Kvarnholmen i Nacka. Under läsåret 2020/21 kommer skolan ha omkring 480 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Fullt utbyggd kommer Ebba Braheskolan ha omkring 550 elever med två parallellklasser i varje årskurs. Välkommen!


Korta fakta om skolan och projektet:

Arkitekt: UnitEducation
Byggherre:
Fastighetsägare:
Uppdragsgivare:
Plats: Kvarnholmen, Nacka
Storlek/yta BTA:  kvm
Storlek/yta BRA:  kvm
F – 9 skola
Elevantal: Initialt 550 skolelever (2-parallell)
Yta lokaler per barn (yta BRA minus gymnastikdelar): 8 kvm
Friyta per barn (utemiljö): kvm totalt,  kvm/barn
Projekt färdigt: 2021
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionskostnad/entreprenadkostnad: (total yta) cirka  SEK/kvm. Markkostnader ingår.

Back To Top