skip to Main Content
Använd modeller för att testa idéer och lär er samtidigt av andra

En heldagsworkshop för att komma vidare i våra skolprojekt
Välkommen att boka!


Genom att bygga modeller och visualisera är det lättare att jämföra idéer och lösningar. Under dagen arbetar vi med några olika utgångspunkter för att bättre förstå utmaningar och lösningar kring hur de fysiska lokalerna och lärmiljöerna kan och bör samspela med skolans verksamhet och undervisning.


Vi bygger modeller, lyssnar på hur andra tänker, nätverkar och utvecklar.

Metoden Learning Space Design Lab
Metoden Learning Space Design Lab är framtagen av den danska organisationen Autens. Metoden har använts i många skolprojekt, i både skarpa projekt och för att hitta inspiration och lösningar. Främst i Danmark men även runt om i världen har Autens arbetat med den. Det är personer från Autens och Forum Bygga Skola som håller i workshopen, på danska eller engelska.

Man kan använda designlab både som kompetensutveckling kring lärmiljöer, som utvecklingsverktyg for lärmiljödesign och som verktyg för att tillsammans utveckla principerna för skolhus med personal och elever. Att involvera brukarna ger ett bättre resultat!  Det lyfter flera insikter och idéer upp på bordet och ger ägarskap till att genomdriva de förändringar som krävs.

Metoden har tre år i rad tagits bland Top 100 Global Innovations in Education i det finska HundrED.org.

Läs mer om metoden på engelska: https://www.autens.dk/en/design-lab/

Läs mer om metoden på danska: https://www.autens.dk/learning-space-design-lab/

Boka en workshop i Sverige eller Danmark
Välkommen att boka en workshop tillsammans med danska Autens och Forum Bygga Skola. Den kan genomföras i Danmark eller hos er.

Workshopen ger er mest om ni har med er förutsättningar och utmaningar i det eller de skolhusprojekt ni har framför er. Programmet utformas till viss del utifrån de förutsättningarna.

För att boka eller få mer information, kontakta Magnus Anclair.

Målgrupp
Målgrupp är personer inom kommunen/skolhuvudmannen som är inblandade i ett skolprojekt. D v s både pedagogisk personal, elever, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter och landskapsarkitekter. Vi uppmanar till att komma från olika förvaltningar. Vi rekommenderar att man kommer några personer från varje kommun/skolhuvudman. Utöver skolhuvdmän/kommuner är alla andra som är inblandade i skolprojekt välkomna!


’Riktigt kul och inspirerande att arbeta med modeller – lättare att förstå varandra och se nya lösningar då! sa en deltagare på nätverksträff i Malmö november 2018 då metoden Learning Space Design Lab testades.


Back To Top