skip to Main Content

Tre föreläsningar om olika delar av skolhusprojektens komplexa helhet!

I utbildningsprogrammet ”Att beställa en skola – om delarna som blir en helhet” träffar vi forskare och praktiker från olika discipliner. Här hittar du tre av de föreläsningarna som ägde rum och spelades in under våren 2021.

Observera att föreläsningarna genomfördes online tillsammans med en grupp deltagare, och att du dels hamnar mitt i de passen, och dels att det ibland kommer kommentarer och frågor från deltagare och kursledare.


1. Planeringsprocessen

Vilka frågor bör man inte missa och vilka aktörer bör vara med? Hur kan en process se ut? Välkommen att lyssna på Randi Lile, SPINN arkitekter i Norge samt Anna McLaren, projektledare på Kungsbacka kommun – båda med stor erfarenhet av planering av skolhusprojekt.


2. Den likvärdiga skolan

Den svenska skolan ska vara likvärdig – det står klart och tydligt i styrdokumenten. Men vad innebär likvärdighet? Och vad kan det betyda för hur vi ska designa våra skollokaler och organisera vår skolverksamhet? Välkommen att lyssna på Frida Brismar Pålsson, skolhusplanerare på Paradis produktion.


3. Hur vi påverkas av den fysiska miljön och vikten av dagsljus

Att den fysiska miljön påverka oss människor vet nog de flesta av oss. Men hur? Och utifrån den kunskap vi har – vad är extra viktigt att tänka på när vi utformar miljöerna i våra skolor? Och vilken betydelse har dagsljuset? Nu när lampor utvecklas i rasande takt – räcker inte det? Välkommen att lyssna på Torbjörn Laike, professor i miljöpsykologi och Niko Gentile, biträdande universitetslektor, bra vid Lunds universitet.


Back To Top