skip to Main Content

Att bygga och renovera en skola är en komplex process. Många är de frågor som behöver ställas och många är de aktörer som behöver träffas för att vända och vrida på frågorna ur olika perspektiv.

Forum Bygga Skola har här valt några av de centrala frågorna och belyser dem med cases, den forskning som identifierats och förslag på följdfrågor.

Trygghet och hälsa

Många skolprojekt har som ett av målen att erbjuda en trygg och hälsosam arbetsplats, både för elever och personal. Vad kan det innebära i praktiken?

Den hållbara skolan

Det är få skolprojekt idag som inte har några krav på sig att vara hållbar. Men på vilket sätt?

Storleken spelar roll

Back To Top