skip to Main Content
Cobs

Kristallklar högtalarkommunikation eftersom varje sekund räknas

COBS lösningar för skolsäkerhet innefattar bland annat anropsapparater och högtalare med stor hörbarhet och hörförståelse inklusive förinspelade meddelanden för in- och utrymning. I en situation med hot eller pågående dödligt våld gör vår lösning att elever, personal och besökare nås av ett högtalande nödmeddelande om att inrymma eller utrymma lokalerna genom att enbart lyssna. Det sker i realtid och utan interaktion – snabbt, effektivt och tydligt! Detta spar tid, och tid är det som är kritiskt i en nödsituation, det här är skolsäkerhet enligt vår mening.

När förutsättningar och verksamheter förändras över tid, kan även den här säkerhetslösningen göra det. De kan utökas och anpassas i takt med behoven, exempelvis kompletteras med portapparater, anslutas till passersystem för automatisk lockdown, anslutas via mobiltelefoner, innehålla överfallslarm, etcetera.

Kontakta oss gärna för att diskutera just era behov!


Webbplats:
www.cobs.se


Kontakt:
Gunnar Ekedahl
Telefon: 08-6211672
gunnar.ekedahl@cobs.se


Back To Top