skip to Main Content

Unicaskolan,  Mariestad

Unicaskolan, som invigdes i augusti 2017, ligger bredvid Mariestads vackra gamla ekpark vilket har varit avgörande för skolbyggnadernas placering och utformning.

Skolan har en stark och tydlig egen identitet och karaktär som knyter an till parken, mer än omgivande bebyggelsen. Byggnaden har noga placerats med hänsyn till de stora ekarna som både ger skugga och rumslighet till den lekfulla skolgården.

Med plats för 350 elever i årskurserna F–6, är skolan med sina två volymer utformad för att klara av dagens moderna lärande. Lokalerna är öppna och lättöverskådliga. De kan användas på ett flexibelt sätt för olika typer av undervisning, något som är extra viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Skolans pedagogiska ledord är ”Kunskap ger trygghet och glädje”. ​

​Med en generös glasfasad letar sig parken in i skolan och sprider sig i de inre miljöerna. Färgsättningen går i skogsgröna nyanser och trä är det dominerande materialet.

​Innanför huvudentrén ligger byggnadens centrala samlingsplats – en stor och rymlig entréhall som kopplas samman med matsalen. Här, i gradängen, kan en stor del av skolans elever samlas samtidigt. Ovanför ligger biblioteket, utformad som en koja med mysiga krypin. Lekfulla torg med ”mossbeklädda” små gradänger fungerar som mindre samlingsplatser runt om i skolan. Textila golv i klassrummen förstärker skogskänslan ytterligare.

​Den reliefmönstrade betongfasaden påminner om trädstammar medan idrottshallen smälter in i omgivningen med sin gröna färg. Fasaderna, som är sandwichelement av betong, har gjutits mot en form bestående av olika vertikala skivor med en mönsterbildning med tydlig träådring. Det är ett lekfullt mönster som kan upplevas på håll i den stora skalan likväl som att man på nära håll kan upptäcka nya oväntade texturer. Mönsterbildningen skalar ner fasaden och gör den mer mänsklig i sin karaktär ut mot Hertig Karls gata och det kringliggande området.

Fokusgrupper med representanter från skolans olika yrkeskategorier skapades i tidigt skede och har varit delaktiga i projektet.

Projektet har varit en partneringentreprenad tillsammans med NCC. Programarbetet ihop med verksamheten påbörjades i februari 2015. Projektering skedde under hösten 2016.

Unicaskolan

Skolform: F-6
Antal elever: 350
Färdigbyggd: 2017
Storlek: cirka 5300 m2 BTA 
Arkitekt: Liljewall
Byggherre: NCC Building
Kontaktperson NCC Skola: Åza Bengtsdotter Henriksson

Back To Top