skip to Main Content

Förskolan Träffen, Nyköping

Förskolan vid Träffen är den först byggda prototypen av Nyköpings kommuns konceptförskola som LLP arkitektkontor tagit fram tillsammans med kommunens tjänstemän och pedagoger. Konceptet bygger på en organisation där förskolans avdelningar och stödjande funktioner som kök och förskoleledning organiseras likt blomblad runt en gemensam del centralt i byggnaden. Totalt finns tio avdelningar grupperade två och två i fem enheter för sammanlagt 150 barn. Varje enhet har sin egen entré som nås från markplan eller via den utanpåliggande balkongen som löper runt huset. De två avdelningarna i varje enhet delar groventré, skötrum och förråd/dokumentationsrum. Enheterna är på båda våningsplanen samlade kring den gemensamma torgytan, som utnyttjas både för måltider, lek, pedagogisk matlagning och skapande. Förskolan är planerad för att kunna uppföras på olika tomter med skilda förutsättningar. Den utanpåliggande balkongen/svalgången som krävs för övervåningens entréer och brandutrymning, ger också sovplatser under tak och kan samtidigt utformas för att hantera solvärmelast och reglera dagljusinsläppet. Exteriören med ribbverk och fasader av grönmålat trä ansluter på ett fint sätt till en äldre utomhus teater från 1920-talet i grönmålat trä som ligger i kommunens gamla folkpark “Träffen”.

Byggnadens interiörer är utformade för vistelselokaler med bästa förutsättningar för dagsljus och utblick/kontakt mot omgivande park och grönska. Interiörerna präglas av trä, oftast i ofärgat, klarlackat utförande.  Återkommande i den lösa inredningen är möbler i massivt trä eller plywood. Bordsskivor är i neutrala färger, medan textila möbler har fått mer kulör.

Förskolan Träffen

Nybyggnad förskola: 150 barn
Färdigställd: juni 2021
Yta: BTA ca 2028 m2
Entreprenadkostnad: ca 57,5 miljoner SEK
Miljö: motsvarande Miljöbyggnad Silver, ej certifierad
Byggherre: Nyköpings kommun
Arkitekt: LLP arkitektkontor
Inredningsarkitekt: LLP arkitektkontor
Landskapsarkitekter: WSP

VINNARE AV UTMÄRKELSEN
ÅRETS SKOLBYGGNAD 2022

FOTO:  ÅKE E:SON LINDMAN

Back To Top