skip to Main Content

Stavsborgsskolan, Älta, Nacka

Hemsö har tillsammans med Nacka kommun utvecklat en ny grundskola i Älta med plats för 1 200 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan öppnade till höstterminen 2023.

Älta växer och behovet av skol- och idrottslokaler ökar stadigt de kommande åren och den gamla Stavsborgsskolans lokaler räckte inte till. Skolan är flexibelt byggd så att delar av lokalerna kommer att kunna nyttjas som förskola innan elevantalet kommer i kapp den ökade kapaciteten. I skolbyggnaden finns två idrottshallar och lokalerna är planerade för att kunna användas av kultur- och idrottsföreningar på kvällar och helger.

Återbrukskonst

Inför rivningen av den gamla skolan genomförde Hemsö och design- och arkitektbyrån Torstensson Art & Design en inventering av skolan. Material i byggnaden, som till exempel trappräcken, rör och glas, utvärderades och utvalda delar har använts till konstverk i den nya skolan.
Stavsborgsskolans elever har bidragit i den konstnärliga processen för återbrukskonsten. Bilder och budskap har tagits fram i workshops med eleverna, under ledning av Olof Wedel på Peab Life.

Stavsborgsskolan

Skolform: F-9
Antal elever: 1200
Färdigbyggd: 2023
Storlek: 13 000 kvm 
Arkitekt: Torstensson Art & Design
Byggherre: Hemsö
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver, Guld för energi
Konsten på skolan: här kan du läsa mer!

Back To Top