skip to Main Content

Sjölunda skola,  Lidköping

Sjölunda skola ligger i ett av Lidköpings sjönära utbyggnadsområden där den tillsammans med flerbostadshus och villor bildar en ny stadsdel. Skolan är projekterad för 350 elever i åk. F-6, men kan ställas om till högstadie och/eller rymma en extra parallellklass vid behov. Skolan är byggd på en långsmal tomt längs ett skogsområde och drar nytta av naturen genom att integrera den i undervisningen och göra den till en del av verksamhetens identitet.

Skolbyggnaden består av en huskropp med fyra olika lärmiljöer i två plan vilka kan samnyttjas för ökad flexibilitet. Byggnaden är baserad på en modul för modernt lärande, som också den är framtagen av LINK arkitektur. Lärmiljöerna är placerade på varsin sida av en central byggnadsdel som rymmer torg, bibliotek och ämnessalar för musik, slöjd, naturvetenskap etc. I den norra delen finns skolans matsal, kopplad till det kök som delas med Sjölunda förskola och på södra delen av tomten finns en idrottshall. Skolan togs fram i en styrd totalentreprenad i stor samverkan och öppenhet.

Sjölunda skola är projekterad och byggd enligt kraven för certifieringen Miljöbyggnad Silver enligt Sweden Green Building Council. Med hjälp av evidensbaserad design – när forskningsresultat och vetenskap läggs som grund för förslag och beslut – har hållbara lösningar kunnat tas fram för bland annat byggnadens form, ljusförhållanden och inomhusklimat, ljud och akustik, utsikt och orientering, färgsättning och material. Den evidensbaserade designen underlättar beslutsprocessen i både projektgrupp och i dialog med skolans verksamhetsledare.

Aktivitetsbaserat lärande har också varit en central målsättning, vilket har gett en flexibel läromiljö med olika rum, varierade möbler och lärytor.

Sjölunda Skola

Skola projekterad för F-6 men kan ställas om till högstadium och/eller rymma en extra parallellklass vid behov
Antal elever: 350
Färdigbyggd: 2017
Storlek: cirka 6500 m2 BRA (inklusive kök, matsal och idrottshall)
Arkitekt: LINK arkitektur
Byggherre: Lidköpings kommun/MVB Astor AB

Back To Top