skip to Main Content

Raketskolan, Kiruna

Skolan har verksamhet för förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola samt fritidshem. Skolans arkitektur har präglats av lokalsamhällets karaktär där gruvan och rymden är de stora inspirationskällorna. På utsidan och insidan andas byggnaden denna karaktär som samhället Kiruna är känd för. Själva byggnaden har formen av en raket. I skolans konstverk framträder det historiska lokala mångkulturella samhället Kiruna som utgör en trygg grund för vårt moderna lokala mångkulturella samhälle.

Lokaler och utrustning stödjer en modern pedagogik. Byggnadens öppna ytor och stora glaspartier bidrar till trygghet och öppenhet.

Den stora moderna skolbyggnaden är ett landmärke för bostadsområdet och för det Nya Kiruna.

Den nya Raketskolan är utformad med målet att bli en av Sveriges främsta grundskolor och vara en lustfylld, trivsam och kreativ miljö för lärande. För Raketskolan gäller följande ställningstagande:
Metafor: Rymdstation
Medel: Futurism med omtanke
Utryck: Ljusa rena volymer skulpterade i snö

Raketskolan,  Kiruna

Uppdragsgivare: Kirunabostäder AB
Arkitekt: MAF Arkitektkontor, numera Tengbom
Skolform: Åk F-9
Upphandlingsform: Generalentreprenad
Storlek (BTA): 7100kvm nybyggnad och 3600kvm ombyggnad
Inflyttning: 2012
Kostnad: 210Mkr

Back To Top