skip to Main Content

Opinmäki skola, Espoo, Finland

Opinmäki skola är ett modernt inlärningscenter som färdigställdes i Espoo i södra Finland år 2015. Anläggningarna har utformats för att uppmuntra eleverna att engagera sig i kommunikationsbaserat arbete och samarbete. Opinmäki är ett multi-centrum för alla medborgare i Suurpelto-distriktet. Förutom de barn som går till Opinmäki skolor och daghem, är lokalerna öppna för lokala klubbar och organisationer.

Pekka Vikkula, chef för Suurpelto-projektet, anser Opinmäki vara mer som ett kulturcentrum än en traditionell skolbyggnad. ”Innan vi började den faktiska arkitektoniska designprocessen brainstormade vi idéer för campus med olika användargrupper. Utbildningsenheten i Esbo City bidrog med pedagogisk expertis och uttryckte vissa önskemål om de faciliteter som används för nya sätt att undervisa och lära, säger Vikkula.

Anläggningarna tjänar flera syften. Matsalen och auditoriet är anslutna med en stor dörr täckt med svarta, hållbara akustiska paneler. Genom att öppna dörren kan en stor scen byggas mellan de två rummen. Hantverksrum och konstutbildningsanläggningar kan hyras av klubbar och organisationer för möten och aktiviteter efter att skolbarnen har gått hem. Den stora entrén är ett mångfacetterat och asymmetriskt utrymme med många hårda ytor, som förbinder de olika aktiviteterna som sker på campus. För att förhindra att det obehagliga ljudet av ljud studsar av strukturer, har väggarna i utrymmet placerats i olika vinklar. Taket i entrén är gjord av trådnät och ullpaneler har installerats ovanför teknikelementen.

Nya undervisningsmetoder kräver justerbara faciliteter. I Opinmäki skola bygger undervisningen på de pedagogiska principerna för lagundervisning och medundervisning. Undervisnings- och inlärningsfaciliteter kan anslutas och separeras med rörliga väggar. De konvertibla utrymmena stöder multimodalt lärande och bildandet av olika slags grupper i olika ämnen. Alla klassrumsmöbler är rörliga. Eftersom de är på hjul kan stolar och skrivbord lätt flyttas utan att göra ljud. Belagda golv minskar också det rattlande ljudet av möbler, och de akustiska takplattorna effektivt dämpar det allmänna bakgrundsljudet.

Anne-Marie Rapo, chef för Espoo International School, är nöjd med de rymliga och välbelägna faciliteterna. ”De nya anläggningarna möjliggör användning av ett brett spektrum av studieformer, uppmuntrar till nya sätt att lära och stödja vårt pedagogiska tillvägagångssätt, säger Rapo. På Opinmäki är undervisningsmöjligheterna väldigt olika från traditionella klassrum, och campus har gott om öppna hallutrymmen som kan omvandlas till klassrum. Syftet med de öppna utrymmena är att uppmuntra kommunikationsbaserade arbetsmetoder, diskussioner och innovation.

Opinmäki skola

Byggherre: Esboo kommun
Arkitekt: Esa Ruskeepää
Storlek: 16 000 kvm
Skolform: Internationell samt finskspråkig grundskola
Antal elever: 1000
Färdigbyggd: 2015

Back To Top