skip to Main Content

Nordahl Grieg gymnasieskola, Sörås i Bergen, Norge

Nordahl Grieg gymnasieskola stod färdig 2010 och rymmer ca 850 elever och 150 lärare. Skolan är en av Norges knutpunktsskolor för döva och hörselskadade, varför tillgänglighet varit centralt i planering och bygge.

Målsättningen har varit att skapa en robust byggnad med bra inomhusmiljö och låg miljöbelastning och som med ett starkt arkitektoniskt uttryck ger skolan en tydlig identitet.

Gymnasieskolan har en kombination av yrkes- och studieinriktade ut­bildningsprogram. Av yrkesprofessionella utbild­ningsprogram erbjuder skolan vård- och hälsoin­riktning, service- och transport samt media- och kommunikationsinriktning.

Gymnasieskolan rymmer två auditorium med plats för 157 respektive 105 personer, idrottshall, bibliotek och en ingångshall med amfiteater om ca 1000 kvm.

Fotografer är Björn Feltens samt Hundven Clements.

Nordahl Grieg gymnasieskola

Byggherre: Hordaland Fylkeskommune
Arkitekt: LINK arkitektur
Storlek: 14 000 kvm
Skolform: Gymnasieskola
Färdigbyggd: 2010

Back To Top