skip to Main Content

Nakterhusskolan, Haninge

I augusti 2020 öppnade Nakterhusskolan i helt nybyggda lokaler i Vega, Haninge kommun. Området Vega har de senaste åren vuxit snabbt och behoven av skolplatser är stort. Under uppstartsåret har skolan elever i förskoleklass samt åk. 1-3 och ska då den är fullt inflyttad vara en kombinerad F-6 skola med plats för 325 elever och en förskola för 100 barn. Skolan kan i ett senare skede flytta ut förskoleverksamheten och då bli en 3-parallell F-6 för dryga 500 elever.

I skolan finns ett eget tillagningskök, idrottshall, musiksal, slöjdsalar, bibliotek samt hemkunskapssal.

Skolan planerades initialt för att ha en fristående skolhuvudman men det ändrades kort innan inflyttning – skolan drivs av Haninge kommun.

Placeringen av huset är tänkt ska skydda mot ljud och andra störningar från den större vägen som leder till Vega station och ge en lugn skolgård.

Gör en rundvandring på Nakterhusskolan på ca 30 minuter och lyssna på nyckelpersoner som berättar om sina mål och erfarenheter. Bland andra rektor, arkitekt, byggföretag och kommunens företrädare. 

Skolform: F – 6 skola med tillfällig integrerad förskola
Antal elever steg 1: 350 skolelever och 100 förskolebarn.
Antal elever steg 2: 530 elever
Färdigbyggd: 2021 
Arkitekt: Comarc Arkitekter
Byggherre: Wästbygg
Fastighetsägare: Hemsö
Miljöbyggnad Silver
Uppdragsgivare: Haninge kommun
Plats: Vega i Haninge kommun
Storlek/yta: BTA: 4868 kvm, BRA: 4549 kvm
Yta per barn: BRA minus gymnastik: 8 kvm
Projekt färdigt: 2020
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kostnad: cirka 25000 SEK/kvm. Markkostnader ingår.

Back To Top