skip to Main Content

Minnebergsskolan, Arvika

Skolan är planerad i nära samarbete med Arvika kommun och verksamheten. Under programhandlingsskedet var Brunnberg & Forshed Arkitektkontor processledare tillsammans med Frida Brismar Pålsson, Paradis Produktion.

Utgångspunkten är en kommunens pedagogiska vision om ”en skola för var och en” som handlar om att skapa förutsättningar för varje individ att tillgodogöra sig ny kunskap och samtidigt känna sig trygg. Målet har varit att rita en skola som upplevs liten, trygg och tillgänglig – en stor skola i liten skala. Hybridstomme i trä och mycket synligt trä i fasader och interiörer ger tillsammans med färgsättning som känns igen från naturen ger lugnande effekt för att öka koncentrationsförmågan.

Minnebergsskolan ligger centralt i med goda möjligheter att vara en tillgång för hela samhället. Publika rum, som exempelvis matsal, verkstäder, musikstudio, ateljéer och lab är koncentrerade i valda delar, för att underlätta extern verksamhet.

Minnebergsskolan präglas av variation, småskalighet och valmöjlighet för att ge varje individ möjlighet att utvecklas, hitta trygghet, stimulans, utmaning och gemenskap. Skolan är uppdelad i mindre hemvister som var och en erbjuder ett brett spektrum av olika rum i olika storlekar, stämning och tempo för att kunna välja rum efter behov.

Två av de fem husen har hybridstomme med bärande pelarstruktur i trä och utfackningsväggar. Samtliga hus har från stommen fristående och sinsemellan sammanhängande balkonger med bärande pelare av limträ.

Minnebergsskolan

Skolform: kommunal skola, 7-9. Inkl träningsskola, särskola
Antal elever: 900
Färdigbyggd: 2021
Storlek: BTA ca 10 800
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Kontaktperson: Andreas Thöje,  e-post
Byggaktör:
Arvika Fastighets AB
Kontaktperson: Christian Persman, projektledare
Upphandlingsform: Totalentreprenad
Totalentreprenör:
Serneke
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Back To Top