skip to Main Content

Messingen, Upplands Väsby

Messingen är ett multifunktionellt hus med utrymme för flera behov. Mitt i centrum i Upplands Väsby har ett kreativt kunskapscentrum vuxit fram med Väsby Nya Gymnasium i spetsen.

Väsby Nya Gymnasium är en av flera skolor och verksamheter i Messingen. Här ryms även ett byggymnasium, kommunal musikskola, bibliotek och väntsal för pendlare. Multilokaler för idrott, kultur och konferens samt café och restaurang får huset att sjuda av liv från tidig morgon till sen kväll. Samspelet mellan utbildning och föreningsliv skapar en spännande mötesplats i hjärtat av Upplands Väsby.

För att den byggda miljön ska bidra till attraktionskraften i centrum satsades på en öppen byggnad med ett tydligt ansikte utåt och plats för sociala aktiviteter. Eleverna som var inblandade i planeringsprocessen önskade en trygg och öppen mötesplats där man syns och känner sig sedd. Resultatet är en byggnad som har ett rikt inre landskap med varierade miljöer som stimulerar till lärande, aktiviter och idéer. För att understödja olika pedagogiska former finns teamlokaler som delas av både elever och lärare. Miniaulor, grupprum, öppna lärmiljöer och vanliga klassrum ger utrymme för nya arbetssätt och gör att var och en kan välja den lärstil som passar bäst.

Skolans webbplats: http://www.vasbygymnasium.se/

Arkitektens webbplats: https://whitearkitekter.com/se/

Messingen

Skola: Väsby Nya Gymnasium m fl
Färdigbyggd: 2011
Arkitekt: White
Fastighetsägare: Hemsö
Yta: 15 800 kvm BTA för hela huset

Back To Top