skip to Main Content
Landamäreskolan, Göteborg

På Landamäreskolan i Biskopsgården i Göteborg går cirka 400 elever i årskurs f-3 i grund- och särskola. Skolan invigdes 2016.

Den långsiktiga aspekten har varit viktig både för uppdragsgivare och arkitekt. Detta innebär hållbarhet på två sätt, dels en skola utformad med miljövänliga material, dels en byggnad som tål de påfrestningar som en skola dagligen utsätts för.

Istället för traditionell planlösning med slutna klassrum för en lärare och 25 elever får Landamäreskolan 10 flexibla undervisningsrum som kan disponeras olika för både större och mindre grupper.

– Det blir mer som två stora våningar där vi skapar olika rum i rummet, bland annat med gradänger. Och på skolgården finns två amfiteaterliknande uteklassrum för undervisning och uppträden, säger arkitekt Jürgen Wahlström.

Vid gestaltningen av den nya Landamäreskolan i Biskopsgården har arkitekten inspirerats av den omgivande tallskogen och berghällarnas grå granit. Byggnaden speglar talldungarna med värmebehandlad utvändig träpanel som trädstammar och med sedumörttak som tallkronor och de utvändiga granitgradängerna som berghällar.

Även topografin på platsen har bidragit till formen. Tomten lutar relativt kraftigt och lösningen för att skapa en sammanhängande byggnadskropp bestod i att ställa två halvellipser mot varandra. Skolan kryper nerför backen likt en slalomåkare och slingrar sig nedför slänten med tre meters fall från den ena änden till den andra. Detta har resulterat i en byggnad som rör sig i tre nivåer.

En speciell detalj är solavskärmningen av träribbor som löper längs hela fasaden och hålls uppe av snedställda limträbjälkar.

Ca 80% av byggnaden är trä. Även invändigt är trä tongivande, väggarna är av björkplywood och golven är av industriparkett i ask, vackra material som är slitstarka. En fördel med utformningen, utöver att det ger en intressant rumsupplevelse och yttre form, är att få motstående väggar i rummen skapar en god inomhusakustik. Förutom rumsformen regleras akustiken dels med perforerade plywoodpanel på väggar som absorberar ljudet, samt träpanel i olika dimensioner i innertak som slår sönder ljudet.

I planeringen av skolan har tankarna att kunna använda skolans allmänna lokaler även utanför skoltid inarbetats. Mediatek, restaurang och idrottshall är tänkta att tjäna som mötesplats för de kringboendes aktiviteter. I idrottshallen finns åskådarbänkar och lokalen kan även fungera för filmvisning, uppträdanden och föreläsningar av olika slag.

Landamäreskolan

Skolform: F-3-skola
Färdigbyggd: 2016
Byggherre: Lokalförvaltningen Göteborgs stad
Arkitekt: Wahlström & Steijner Arkitekter AB
Yta: 5000 kvm BTA
Entreprenadkostnad: 100 miljoner kronor
Läs mer om skolan på dess hemsida

Back To Top