skip to Main Content

Kronängsskolan, Vaxholm

Kronängsskolan invigdes hösten 2017 som skola för 500 elever i årskurs 7-9 och innehåller även kulturskola samt aula och scen. Byggnaden på 6800m2 BTA är projekterad för att uppfylla Miljöbyggnad Guld.

Kronängsskolan ingår i Campus Vaxholm, en attraktiv miljö för skola, fritidsaktiviteter, kulturskola och samlingsplats/scen i anslutning till den befintliga sporthallen. En viktig del i arbetet med Campus Vaxholm har varit dialogen med lärare, elever, föräldrar och beslutsfattare som skett i workshopformat. Bland annat formulerades ledordorden;  tillsammans, engagemang, variation och kreativitet som riktlinjer för skolan utformning.

Skolans entréer vetter in mot en samlande entréhall/galleri, med reception. Här finns Aulan, samlingsplats och scen för hela Vaxholm, och kulturskolans lokaler. Administration, bibliotek, fritidsgård och matsal nås från ett sammanhängande galleri med glaspartier ut mot skolgården i sydväst. De publika delarna kan hållas öppna kvällstid oberoende av de övriga skollokalerna på de övre våningsplanen. Skolan är indelad i tre arbetsenheter med samma uppsättning lokaler; lärosalar mot Ingenjörsvägen i öster, grupprum och kapprum/elevskåp  mot ett kommunikationsstråk i mitten, öppna studielandskap, studieytor för arbete, enskilt eller i grupper, mot skolgården i väster.

Byggnadens är planerad  för undervisningslokaler med maximalt dagsljus. Invändiga glaspartier ger genomsiktlighet, överblick och har färgsatts för att ge identitet åt skolans enheter och gemensamma delar. Draperier ger möjlighet att skärma av.

Det rödgula teglet, använt som tegelplattor med flatsidan utåt ger varme, variation och fungerar platsbildande för den samlande skolgården i sydväst. Generösa fönsterpartier av aluminium löper runt byggnaden. De mest solljus belastade delarna mot söder och väster ges skugga av den längsgående balkongen, den utskjutande södra gaveln och ett soltak av genomfärgat grönt solskyddsglas. Ett färginslag är banden av gummiasfalt i olika gröntoner på skolgården.

Kronängsskolan

Skolform: 7-9
Antal elever: 500
Färdigbyggd: 2017
Storlek: cirka 6800 m2 BTA
Arkitekt: LLP arkitektkonto


Back To Top