skip to Main Content

Herrestaskolan, Järfälla

Herresta för- och grundskola öppnade i januari 2016. På skolan finns det plats för 60 förskolebarn och 300 elever i årskurs F-5. Skolan är Sveriges första massivträskola.

Skolan, som ligger Barkarbystaden i Järfälla kommun, norr om Stockholm, innehåller utöver själva skolan även bibliotek och sporthall tillgänglig för stadsdelen. Till skolan hör en stor skolgård som också är planerad som en aktivitetspark tillgänglig för hela stadsdelen.

Skolan har en form som växer och kröker sig innanför de omgivande gatorna. Byggnaden är som högst vid entrétorget väster om kvarteret där den utgör fond för den allé som löper västerut från torget. Gatufasaderna har ett yttre skal av frostat glas med ett bakomliggande bärverk av limträpelare och balkar i olika vinklar som kvällstid belyses utifrån, genom glaset. Detta ger fasaden ett varierat uttryck då den på dagen upplevs som en glasyta medan den kvällstid genom belysningen ges en tredimensionell effekt där limträet skymtar genom glaset. Alla entréer i glasfasaden är indragna och tydligt markerade genom en kraftfull färgkodning i form av en målad träpanel för att underlätta orienteringen. Där glasfasaden viker undan för entréerna övergår limträstommen till röda utvändiga stålpelare. Gårdsfasaden är också av träpanel och en limträpergola med pelare i olika kulörer löper runt hela innergården.

​Herrestaskolan är Sveriges första massivträskola och nästintill koldioxidneutral. Hela huset är byggt med stomme, bjälklag och innerväggar av trä och är huvudsakligen i 2 våningar med en mindre del i 3 plan. Prefabricerade massivträelement utgör väggar och bjälklag. Stora spännvidder klaras med limträbalkar och pelare. Det har varit en viktig del av projektet att låta träet vara väl synligt inne i byggnaden. Alla synliga trappor och de flesta väggar kommer att ha en exponerad massivträyta som vitlaseras. Väggar med höga akustikkrav förses med en ljudabsorberande spaltpanel av trä, laserade i olika kulörer efter avdelning eller aktivitet. Skolans tak är grönt, belagt med sedum där inte den stora solcellsanläggningen breder ut sig. Solcellspanelerna är lagda i ett mönster som gör att byggnaden kan identifieras i en satellitvy.

På gården finns förutom två förråd en utescen med en konstruktion av limträ klädd med en fjällpanel. I kvarterets nordöstra hörn finns skolans parkering i form av ett parkeringsgarage som utformats som en del av parken genom att det täcks över med jord och vegetation vilket skapar en kuperad del av gården med möjligheter till pulkaåkning och gradängsittning.

Herrestaskolan utsågs till vara ett av de projekt som representerade Sverige på Sustainable Buildning (SB14) konferensen i Barcelona under oktober 2014. Skolan har projekteras för att uppnå Miljöbyggnad Guld. Skolan öppnade i januari 2016.

Foto och film: Liljewall arkitekter

Herrestaskolan, Järfälla

Byggherre: Skanska
Arkitekt: Liljewall
Storlek: 8 200 kvm bruttoarea
Skolform: för och grundskola F-5
Antal elever: 60 förskolebarn och 300 i grundskolan
Färdigbyggd: 2015
Länk:  Herrestaskolan på kommunens hemsida

Back To Top