skip to Main Content

Härlandatjärnskolan, Göteborg

Härlandatjärnskolan är en nybyggd skola som ligger i vackra miljöer vid gränsen av det stora naturområdet vid Härlanda tjärn i Göteborg. Skolan stod klar 2022 och kan välkomna 560 elever i årskurserna F-9.

Härlandatjärnskolan ansluter följsamt till platsen och samspelar med områdets natur och bostadsområden. Platsens helt dominerande uttryck söderut är träd, grönt och natur. Därför föll det sig naturligt att ge fasaderna ett yttre skal som domineras av trä i en färgskala hämtad från närområdet som samtidigt ger skolan en mjuk anpassning mot naturen. Limträpanelen ger byggnaden ett modernistiskt uttryck med sin exakthet och har monterats i fallande längder som ger en vacker linjering i vertikala stråk.

Skolans ljusa sockelvåning av tegel ger ett lätt intryck med övre våningar i trä som färgas i grönt för att ge mer tyngd. Det asymmetriska taket samlar huvudbyggnaden emot idrottshallen för en tydlig samhörighet. Idrottshallen med dess tydliga och viktiga gavel mot entrétorget är helt tegelbeklädd med stråk av kläng- och klätterväxter samt sedum på taket.

Trä som primärt material i lätt grådämpat grönt, tegel i varierande jordnära nyanser tillsammans med fönster och dörrar i ockra och kåda ger Härlandatjärnskolan karaktär och identitet, samtidigt som det bidrar till en vacker och inbjudande arkitektur.

Skolans entré möter staden som en öppen famn, där besökare välkomnas in genom huvudentrén ut mot Smörslottsgatan medan eleverna har tre olika ingångar beroende på årskurs. För att skapa en hemkänsla och en lugnare stämning är skolan helt skofri.

Skolan präglas av moderna lokaler med fokus på elever och lärares arbetsmiljö. Lokalerna är byggda för att göra det möjligt för olika typer av lärsituationer. Här bubblar det av liv utöver skolans dagliga funktion när Kulturskolan tar vid och har verksamhet på eftermiddagar och kvällar. Inne i skolan finns en Black Box, ett stort kolsvart rum med perfekta förutsättningar för bra ljud och scenljus, för att eleverna ska kunna ha föreställningar. Skolan uppfyller även krav för övernattning i samband med större evenemang.

Verksamheten med lärare, rektorer och elever har varit involverade genom hela projektet och gett tydliga beskrivningar av önskade funktioner. De har tyckt till inför projektering och gjort besök på byggarbetsplatsen för att få möjlighet till insyn och påverkan. Alla lokaler är helt och hållet anpassade utifrån deras behov och önskemål.

Skolgården är indelad i olika zoner som bjuder in till olika aktiviteter, både lugna och fartfyllda. Utformningen av gården vars hjärta består av siluetten av ”Tjärnen” är nedsänkt och runt den finns uteklassrum och scen inspirerade av fågeltorn och bryggor som leder vidare mot den mer vilda naturen.

Härlandatjärnskolan,  Göteborg

Skolform: F-9 med idrottshall och kök 600 portioner/dag
Antal elever: 560
Projektår: 2019-2022
Storlek: 10 000 kvm 
Arkitekt: Fredblad arkitekter
Uppdragsgivare: Lokalförvaltningen Göteborgs stad
Byggherre: ByggDialog
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Hållbarhet: Miljöbyggnad Silver
Budget: 290 mkr

Fredblad arkitekter: Läs mer om projektet här →
ByggDialog: Läs mer om projektet här →

Flertalet bilder tagna av fotograf Hannes Almeräng

Back To Top