skip to Main Content

Frejaskolan, Tynnered i Västra Frölunda

Frejaskolan i Tynnered i Västra Frölunda invigdes årsskiftet 2017/2018 och ersatte gamla Grevegårdsskolans paviljonger för åk F-6. Den byggdes för att uppfylla stadsdelens behov av en ny F-9 skola för ca 650 elever och 100 pedagoger.

Frejaskolan fungerar som en samlingspunkt i stadsdelen, en skola ”mitt i byn”, öppen för lek, lärande, aktivitet och samnyttjande. En både beständig och föränderlig byggnad som tål att användas efter verksamhetens och stadsdelens behov samt berika platsen. Med tanke på att skolan ligger i en trafikseparerad del i ett bostadsområde har det varit av stor betydelse att hålla bottenvåningen levande och tillgänglig för stadsdelen oavsett tid på dygnet.

Unga vuxna, verksamhetsledare, förvaltningschefer och skolbarnen har fått vara med tidigt i processen för att ge sina synpunkter på inom- och utomhusmiljön.

Tävling

Göteborgs Stad upplyste en inbjuden tävling år 2013 med syftet att finna en lösning på hur en ny skola, särskola, kulturskola, idrottshall, restaurang och förskola ska lokaliseras, samordnas och gestaltas inom samma fastighet och samtidigt få eleverna att stanna kvar i området och bidra till ökad trygghet. I tävlingen tillfrågades även möjligheten att bygga i etapper och samtidigt hålla befintliga skolan i drift under byggskedet.

Skolan

Med idén av att skapa en öppen och mångsidig byggnad har skolans form inspirerats av hexagonens gestalt. Frejaskolan består av tre sexkantiga byggnadskroppar, hus A, B och C, med tydliga funktioner som binds samman av ett nav, en huvudentré som flätar ihop ute med inne och är på kvällstid en fritidsgård med eget café.

Hus A är det högsta huset i tre våningar med administration, elevhälsa, specialämnen och samtliga arbetslag och delar av särskolan.

Hus B inrymmer kulturskolan, den fullstora idrottshallen och biblioteket.

Hus C är det lägsta huset som inrymmer särskolan, tillagningskök för 1000 portioner samt skolans (och stadsdelens) restaurang. Varje hus har ett eget teknikrum på respektive tak.

Alla gemensamma funktioner såsom bibliotek, kulturskola, idrottshall, miniaula, de estetiska ämnena samt restaurang ligger på entréplanet, vilket underlättar kvälls- och helguthyrning.

Tegel, aluminiumskivor i guldtema, aluminium, betong, och glas ska tillsammans ge ett varierande uttryck och materialitet i stadsrummet som förändras över tid på dygn, väder och årstid.

Frejaskolan

Färdigbyggd: 2018
Arkitekt: Tengbom (tävlingsvinst 2014)
Yta: 11 400 kvm
Antal elever och personal: 650 elever och 100 personal
Skolform: F-9 med kultur- och särskola
Fotograf: Felix Gerlach

Länkar:
https://tengbom.se/projekt/frejaskolan/
https://www.instagram.com/frejakoket/

Back To Top