skip to Main Content

Flesberg Skole, Norge

En nyskapande skola för hela kommunen

Flesberg skola stod färdig till skolstarten hösten 2019. Den 8500 m stora skolan rymmer 450 elever samt lärare och administration. Med fina uteområden, folkbibliotek och flerbrukshall i anknytning till skolan har Flesberg blivit en samlingspunkt för alla kommunens invånare. Kommunens engagemang för att skapa en miljövänlig byggnad där folk ska trivas stod centralt i utformningen av skolan. Resultatet är en av väldigt få norska skolor i massivträ som redan har genererat stor uppmärksamhet.

En framtidsbyggnad med utblick mot naturen

Flesberg skola är en mindre byskola som ligger precis intill skogen. Det är också en modern byggnad med innovativa lösningar och miljöval som sätter en ny standard för skolbyggnader. Här sörjer tekniskt avancerad hybridventilation för optimal luftning, överskottsvärme från bassänger återanvänds till uppvärmning och väggar i massivträ utjämnar luftfuktighet och skapar ett varmt och behagligt inneklimat. På avstånd ger den träklädda skolan ett lekfullt intryck, vilket förstärkt av att den förändras beroende på vilken riktning man ser den det från. Skolans fyra volymer är sammankopplade av glada, färgrika former och de stora fönsterytorna och glaspartierna bjuder in elever, anställda och besökande in i den trivsamma byggnaden. Invändigt finner vi elevområden i de två volymerna som vänder sig mot lekområdena, medan simhall och idrottshall med läktare är placerade i anknytning till redan existerande sportfunktioner. Ytorna är stora och flexibla och tillrättalagda för moderna lärandeplattformar med lärande i olika gruppstorlekar.

Skolans hjärta

Omringat av skolans fyra volymer ligger centralrummet – skolans hjärta. Rummet är luftigt och ljust, med dubbel takhöjd samt överljus och utsyn mot landskapet på alla fyra sidor. Här finner vi också mittpunkten för hela skolan; en fristående multitrappa som fungerar både som huvudtrapp, amfiteater, bibliotek, spelvrå och informationstavla. I centralrummet hittas också skolans specialrum samt funktioner för lokalt kultur- och idrottsliv. Det är verkligen ett flerbruksrum som inspirerar till kreativitet och utforskning!

Bärkraftiga material

När det kommer till materialval har ett kompromisslöst fokus på hållbarhet lagt. premisserna. Tidigt i processen blev det beslutat att ta hänsyn till miljöpåverkan genom. hela livscykeln – från utvinning till sluthantering. Materialen som använts kommer i väldigt liten grad från knappa eller icke förnybara resurser. Istället har det valts material med lång levnadstid som reducerar faran för fukt och som är enkla att rengöra och underhålla. Det allra viktigaste materialbeslutet var valet om att bygga i massivträ. I kommunen var engagemanget stort för att bygga en miljövänlig och energieffektiv skola samtidigt som det behövde vara kostnadseffektivt. Genom att bygga i massivträ fick Flesberg en skola med väggar som kan ta upp och utjämna variationer i luftfuktighet och föroreningar, samt betydligt mindre utsläpp än om valet hade fallit på betong och gipsväggar. Idag är Flesberg skola inte bara en byggnad med låg miljöbelastning, utan även en skola med oerhört gott inneklimat för skolans elever och anställda.

Ett fruktbart samarbete

Flesberg skolas många nyskapande lösningar är ett resultat av ett mycket gott samarbete mellan kommunen, Spinn Arkitekter och entreprenören Backe Stor-Oslo. Kommunens vision för den nya byggande krävde att alla parter tänkte nytt när det kom till tekniska lösningar, energi, byggnadsteknik och multianvändning. Idag står Flesberg skola som ett lysande exempel på vad man kan uppnå genom samarbete över yrkesgränserna, måttliga merkostnader och ett stort engagemang för kommunens barn och unga.

Flesberg Skole

Uppdragsgivare: Flesberg kommun
Plats: Flesberg, Norge
Tid: 2017 – 2019
Område: 8500 m inkl. idrottshall och simhall
Kostnad: NOK 268 mill.
Arkitekt: SPINN Arkitekter, www.spinnark.no
Samarbete: Totalentreprenör: Backe Stor-Oslo
Lark: Norconsult

Back To Top