skip to Main Content

Færder Skole, Tønsberg, Norge

I Norges äldsta stad Tønsberg skapades en skola för teoretiska och praktiska ämnen som har som ambition att ligga i framkant i Europa. Målet är att göra skolan till stadsdelens pumpande hjärta av kunskap och socialt liv.

Uppgiften var att ta fram ett koncept för utveckling och samlokalisering av verksamheterna inom Færder videregående skole, som tidigare fanns på tre olika platser i staden. Den nya skolan har plats för 750 elever.

Lösningen kopplar samman skolans delar och ger samtidigt omvärlden insyn i skolans verksamhet. Genom en flexibel spelplan kan de befintliga byggnaderna integreras med nya, och bostäder byggas sida vid sida med verksamheter

Skolan signalerar startskottet för en ny spännande stadsdel söder om kanalen i Tønsberg. Visionen är ett vitalt samspel mellan skolan och staden, regionens företag, ett utvecklingsområde och en känslig kulturmiljö i skolans närhet.

Effektiva klimatstrategier säkerställer låg energiförbrukning. Byggnaderna är utformade för att kunna lagra både värme och kyla. Vattnet i kanalen utnyttjas som kyla på sommaren, tillsammans med reflekterande tak som minskar solens påverkan.

Skolan har byggts med övertygelsen att skolor bör och kan spela en betydligt större roll som kreativt nav och mötesplats i det kringliggande samhället. Den nya skola i Tønsberg är ett utmärkt exempel.

Færder Skole

Färdigbyggd: 2013
Bställare:
SKUP Skoleutbyggningsprojektet, Tønsberg
Arkitekt:
 White
Yta:
1.500 kvm

Back To Top