skip to Main Content

Elmeskolan, Älmhult

De senaste åren har Älmhults kommun utvecklats i rasande fart. Det nya Ikea-varuhuset med tillhörande innovationscentrum är en självklar motor. Ikea är en magnet för både svensk och utländsk arbetskraft och när den kommunalt drivna internationella skolan behövde nya lokaler påbörjades utredningen av Elmeskolan.

I uppdraget ingick att se över möjligheterna att bygga energisnålt och miljövänligt. Detta resulterade i att Elmeskolan idag är Sveriges största certifierade passivhusskola. Framgångsfaktorerna var dels en ambitiös byggherre och dels upphandlingsformen partnering med entreprenörer, leverantörer och projektörer som gemensamt engagerade sig i funktions- och energikoncept från första penselstreck till färdigställande.

För att få en så effektiv byggprocess som möjligt har Älmhults kommun och entreprenören Dynacon arbetat enligt partnering, en ny erfarenhet för kommunen som har spelat väl ut.

– Vi är mycket mer delaktiga i själva byggprocessen. Man är med från projektering och framåt och vi projekterar och bygger samtidigt, vilket gör det möjligt att ta besluten vid rätt tillfälle, säger Lars Lund fastighetschef i Älmhults kommun i en intervju med Byggindustrin.

Mikael Gustafssons, ansvarig arkitekt på Horisont Arkitekter, erfarenhet är att partnering håller på att slå igenom i landets kommuner.

– Tid, kontroll och innovationsförmåga är viktigt när man har en pressad tidplan, säger han i samma intervju.

Projektet har krävt ett stort engagemang från alla inblandade och ett innovativt förhållningsätt. Passivhustekniken har gett byggnaden långsiktiga värden utan att pruta på verksamhetsmässiga ambitioner. Föreställningen att passivhuskrav ger kompakta byggnader utan dagsljus motbevisas i Elmeskolan som har generösa dagsljusinsläpp och effektiva planlösningar som också ger möjligheter till att sammanfläta olika verksamheter.

I Elmeskolan samsas två kommunala verksamheter, dels den internationella skolan och dels en vanlig F-6 skola. Överlag är skolan yteffektiv och har på många sätt övergett ett gammalt klassrumstänk.

Ett exempel är att Elmeskolan har speciella ytor för fritidsverksamheten men de är utformade och placerade så att de används som grupprum och studierum under skoldagen och omvänt så kan fler lokaler utnyttjas av fritids utanför skoltid.

– Det finns gott om kreativa miljöer, med utställningsväggar i korridorerna, säger Lars Lund.

Mikael Gustafsson berättar att skolans internationella del, som är certifierad enligt IB-systemet där alla elever världen över studerar efter samma läroplan, på många vis har varit upphov till den annorlunda skoldesignen.

– Vi har designat för att kunna möta en flexibel pedagogik och varierande arbetssätt och gruppstorlekar. Detta är delvis betingat av att det är en internationell skola men möter också utvecklingen inom den kommunala skolan, avslutar Mikael Gustafsson.

Elmeskolan nominerades 2018 till Årets Bygge.

Elmeskolan

Antal elever: 800
Färdigbyggd: 2017
Byggherre: Älmhults kommun
Arkitekt: Horisont Arkitekter genom Mikael Gustafsson (ansvarig arkitekt) Marcus Jansson (passivhusarkitekt), Anki Andersson (inredningsarkitekt) och medverkande arkitekter: Daria Vorreiter, Emel Ismail, Albert Orrling, Maria Lycke, Sofia Hjelm, Willy Lind och Ewa Fydrych-Hulyk
Yta: 10.300 m2 BTA

Back To Top