skip to Main Content

Brinkskolan, Täby kommun

Målsättningen med Brinkskolan har varit att skapa en kreativ och trygg skolmiljö för 400 låg- och mellanstadieelever samt 100 förskolebarn. Skolbyggnaden ska vara flexibel och klara de skiftande behov som uppstår i en kommun. Långsiktighet, hållbarhet och modern design har varit ledord.

Projektet är genomfört med fokus på hållbarhet och grundförutsättningen är att byggnationen och skolans framtida drift ska påverka miljön så lite som möjligt. Genom skolans utformning och energiförbrukning, samt med byggmetoder och materialval, har målet varit att skapa en hållbar skolmiljö. Det ska dessutom vara en lösning som tål förändring, därför utgår man från en robust stomme och en flexibel planlösning där storleken på rummen kan varieras.

Den övergripande ambitionen är att lokalerna ska stödja inlärning och social samvaro på skolan.

Sju nyckelord har använts i planeringen: interaktion, organisering, ergonomi, jämlikhet, estetik, kultur och trygghet.  Genom inspirerande mötesplatser som ger möjlighet till interaktion mellan individer och åldersgrupper kan eleverna samspela – och på så sätt lära sig av varandra.

Skolans webbplats: http://www.taby.se/brinkskolan

Arkitektens webbplats: https://linkarkitektur.com/se/

Fotograf: Daniel Hundven-Clements

Brinkskolan

Färdigbyggd: 2015
Arkitekt: LINK arkitektur

Back To Top