skip to Main Content

Bråtejordet Skole, Norge

Bråtejordet Skole utanför Olso kombinerar traditionellt tydliga gränser och nyskapande pedagogiska miljöer. Kreativ gemenskap ges stort utrymme och lärandet ska ske med högsta möjliga fokusering.

Skolan fungerar som en publik mötesplats i en ny stadsdel. En profilbyggnad som har ett öppet och publikt entréplan där det ges utrymme för kreativ gemenskap, samtidigt som skolan erbjuder lugna miljöer med stort fokus på koncentration.

Skolan är uppbyggd med tydliga strukturer där rumsliga trösklar fungerar som naturliga gränser, dels mellan skola och samhälle, men även mellan de olika delarna inom skolan. Vägen från de stora sammanhangen till de minsta detaljerna leder till en översiktlig och trygg pedagogisk lärandemiljö.

Förflyttningen från det stora till det lilla sker via fyra nivåer: Tunet, Platån, Boxen och Rummet. Tunet är övergångszonen där man lämnar det omgivande samhället och gör entré på den aktiva skolgården.

Nästa nivå, Platån, utgörs av skolans publika entrévåning som tar in hela landskapets fantastiska vyer samtidigt som de gemensamma funktionerna annonseras ut mot omgivningen genom stora glaspartier.

Tredje steget leder upp till Boxen på plan 2, där varje årskurs har varsin tydlig hemvist med lärararbetsplatser och pausytor. I boxen ramas utblickarna in och öppenheten in till lärmiljöerna är mindre för att stärka känslan av koncentration och lugn.

Med det sista klivet kommer man till Rummet, hemklassrumet. Samtliga klassrum har placerats i de svala väderstrecken, vända bort från skolgårdssidan, för att optimera förutsättningarna för koncentrerad undervisning.

Tanken är att skolan ska hålla i hundra år, både i termer av funktionalitet, pedagogiska miljöer och långsiktig hållbarhet. Materialen både exteriört och interiört är valda med tanke på att klara hårt slitage och åldras vackert utan att kräva för mycket underhåll. Insidan går i ljusa toner, och den mörka exteriören utgörs av korrugerad förpatinerad kopparplåt, ett levande material som bara blir vackrare med tiden. Skolans veckade tak är täckt med grönskade sedum som fördröjer dagvattnet och takfönster ger vackert överljus ner till skolans centrala rum.

Skolans webbplats: https://www.skedsmo.kommune.no/Bratejordetskole

Arkitektens webbplats: https://whitearkitekter.com/se/projekt/bratejordet-skole/

Bråtejordet skole
Skedsmo kommune, Norge

Färdigbyggd: 2014
Arkitekt: White
Yta: 7000 kvm
Antal elever och personal: 450 elever och 50 personal
Skolform: högstadium
Entreprenadkostnad: ca 165 miljoner SEK
Energiklass A

Back To Top