skip to Main Content

Anna Whitlocks gymnasium, Stockholm

Anna Whitlocks gymnasium inryms i det gamla ämbetshuset, ritat av Axel Lindegren under tidigt 1920-tal. Utmaningen har varit att hitta ett sätt att låta denna majestätiska historiska byggnad omvandlas till en modern, nytänkande gymnasieskola.

Knäckfrågan var om det gick att skapa tillräckligt många klassrum inom en byggnadsstruktur med små cellkontor och bärande hjärtväggar. Vi landade snabbt i slutsatsen att hjärtväggar skulle behöva rivas någonstans i byggnaden för att få tillräckligt många större rum som krävdes för specialämnen som kemi och biologi. Förslaget blev att förlägga dessa större ingrepp till de antikvariskt mindre känsliga gårdsflyglarna.

Från mörka korridorer till ljusa studieytor och sociala rum

En av hjärtväggarna i varje gårdsflygel revs för att möjliggöra större klassrum. Kommunikationen flyttades till fasaden mot gården och därigenom kommer ljus in i byggnaden som tidigare var en mörk kontorsbyggnad med kontorsrum i fasad och mörka korridorer i mitten.

När man rör sig i byggnaden reflekterar man över hur generös den är. På varje våning vid varje kommunikationsstråk finns mötesplatser, platser för studier och socialt umgänge. I en yteffektiv nybyggd skola finns inte plats för lika många sociala ytor. En ombyggnation blir ofta ytmässigt mindre effektiv, men ineffektiviteten kan som i detta fall ge stora mervärden.

Identitetsskapande innergård

Från utredningsskedet stod det klart att byggnaden saknade en större samlingssal för det stora antal elever som skulle gå på skolan. Samtidigt konstaterades att den befintliga utformningen på gården var för tung då den höll på att rasa in i källaren. Lösningen blev en ny utformning av gården inspirerad av fiskbensparketten i byggnadens finare salar. På parketten ligger en mjuk matta av gummiasfalt och i dess centrum finns en julgransfot, precis som i ett vardagsrum.

Den mjuka mattan har blivit en sittyta för eleverna under de varmare årstiderna, och gården fungerar som en samlingsplats för upprop i augusti och studentavslutningar i juni. Mattans mönster har blivit en symbol för Anna Whitlocks gymnasium i sociala medier.

Skolrestaurangen, byggnadens ”nackdel” blev en fördel för matron.

Som en konsekvens av bristen på stora rum blev skolrestaurangen tvungen att fördelas över flera rum. Under projektets gång stod det klart att mindre matsalar är fördelaktigt akustiskt. Rummen är belysta olika, vissa har musik och eleverna hittar snabbt ”sin plats” som de föredrar. Restaurangen har möblerats för både små och stora grupper, dessutom används restaurangen som studieyta utanför lunchtiden.

Idrott -de första könsneutrala duschrummen

Skolbyggnaden saknar idrottshall, istället hyr skolan in sig på idrottsanläggningar i närområdet. I källaren ryms ett yogarum, ett gym och omklädningsrum som kan nyttjas då  idrottslektionen består av utomhusträning.

Omklädningsrummet är könsneutralt, eleverna byter om och duschar i bås och låser in kläderna utanför båset. Kanske var dessa de första könsneutrala omklädningsrummen, numera är det norm. Utformningen provocerade och skapade debatt i lokala medier. En kuriositet är att när byggnaden uppfördes var kvinnligt och manligt viktigt att hålla i sär, på originalritningarna har flertalet rum fått benämningen ”kvinnligt biträde”

Anna Whitlocks gymnasium,  Stockholm

Arkitekt: MAF Arkitektkontor, numera Tengbom
Byggherre: Balder
Storlek: 23 000 kvm bruttoarea
Skolform: Gymnasieskola
Antal elever: 2 200
Färdigbyggd: 2018

Back To Top