skip to Main Content

Adolfbergsskolan, Knivsta

Adolfsbergsskolan som ligger i den nya stadsdelen Alsike Nord är en innovativ skolbyggnad baserad på Knivsta kommuns ambitiösa pedagogiska program och höga krav på klimatsmart byggande. Byggnaden är ett så kallat passivhus som uppfyller den internationella standarden IGPH, vilket förutsätter en helt köldbryggefri konstruktion och en djup byggnadsvolym, med fördelaktig formfaktor (relationen mellan omslutande area och golvarea).

Skolan är placerad i suterräng i den övre delen av sluttningen ner mot den framtida järnvägsstationen. En atriumgård med en bred gradängliknande trappa förbinder huvudentrén mot gatan med skolgården i sluttningen mot sydväst.  Atriumgården i söder motsvaras av ett inre atrium i byggnadens norra del med en bred gradängliknande trappa där hela skolan kan samlas. Här förbinds skolans tre våningar; de publika/gemensamma lokaler och kluster för skapande ämnen och NO på entréplan, skollokaler för år 7-9 en trappa upp på plan 3 samt hemklassum för år 5 och 6 en trappa ned på plan 1. Genomgående har helgruppsrummen gjorts till storklassrum med integrerad gruppfunktion. Rummen organiseras kring öppna studietorg med kompletterande gruppmöjligheter, möjligheter för enskilt arbete, eller samling av större grupper i den stora gemensamma trappan.

Interiören har utformats för att göra hela skolan möjlig som studiemiljö, färgsättning och materialval har anpassats för en rolfylld miljö med bästa möjliga akustik.

Exteriört är byggnaden uppdelad vertikalt med längsgående fönsterband runt hela byggnaden efter byggnadens våningar. En sockel i betong mot mark avslutas mot fönsterbandet på plan 2. Ett nytt fönsterband omsluter byggnaden på plan 3, däremellan en träfasad av stående lärkpanel som även återkommer överst upp mot tak. Mot väster och öster tecknas byggnadens profil av de tvärgående takåsarna som bildar ett industriliknande tak också lämpligt för solceller. Vid huvudentrérna finns skärmtak i betong med cirkulära håltagningar. Den breda gradängtrappan i betong som leder ned mot skolgården har insprängda sittbänkar i trä. Interiört återkommer träinslaget i spaltpaneler och fast inredning, kompletterat med färginslag i olika gröna nyanser.

Adolfbergsskolan

Skolform: 5-9
Antal elever: 660
Färdigbyggd: 2018
Storlek: cirka 8100 m2 BTA
Arkitekt: LLP arkitektkontor

Back To Top