skip to Main Content
ByggDialog

ByggDialog startade med en vision om en bättre och mer ärlig byggbransch som på riktigt bidrar till samhällsbyggandet. Vi såg partnering som lösningen på detta och har sedan starten enbart arbetat i samverkan. Att bygga fastigheter för viktiga funktioner som exempelvis skolor, i full transparens och med partnering i alla led är vårt sätt att bidra till ett bättre samhälle. Det gör vi med effektiva, smarta och hållbara metoder, i nära samarbete med både beställare och brukare. Det gör inte bara att våra arbetsdagar känns extra meningsfulla. Det ger också våra slutkunder rätt förutsättningar att utvecklas och brukare som är nöjda med sina nya miljöer.

Skolbyggnation ställer höga krav på anpassning till modern pedagogik och långsiktig hållbarhet. Riktigt hållbara skolor är anpassade efter verksamheten och brukarnas behov. Därför är det viktigt att redan i ett tidigt skede låta verksamheten vara med och ge sin input i varje skolbyggnadsprojekt. På ByggDialog strävar vi efter hög brukarinvolvering från start, helt enkelt för att vi vet att det blir bäst då. Genom åren har vi samlat på oss kunskap om effektiva tillvägagångssätt för att bygga optimerade skolor, men även om de risker som måste hanteras genom hela processen. Vår grundprincip bygger på samverkan och kunskapsdelning mellan alla aktörer. Tack vare långvariga samarbeten med ledande expertis kan vi bygga skolor som är hållbara på riktigt, både pedagogiskt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.


Webbplats:
byggdialog.se →


Kontakt:

Anna Rhodin
010-459 88 02
anna.rhodin@byggdialog.se →


Back To Top