skip to Main Content

Två intensiva dagar i Köpenhamn/Helsingör 23-24 maj 2023: skärningspunkten mellan skolhuset och skolans verksamhet

Välkommen att följa med på en tvådagarsträff med fokus på skolhusutveckling! Tillsammans med andra svenskar och danskar inblandade i skolhusprojekt och experter diskuterar vi gemensamma utmaningar, gör studiebesök på skolor och nätverkar.

Programmet (diskussioner och studiebesök) har som huvudfokus skärningspunkten mellan skolans verksamhet (pedagogik och organisation) och fastigheten (design, smarta system, material mm). Hur får vi dessa två att passa bra ihop?

Vad menar vi med Boot camp? Se längre ner!

Program

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras löpande.

Programmet varvar studiebesök på skolor, korta presentationer och diskussioner och gemensamma måltider.

Preliminära studiebesök på några av dessa: Skolen i Bymidten, Helsingör, TEC H.C Örsted Gymnasium, Holbergsskolen i Emdrup samt Laeringshuset i Naerheden.

Preliminära start- och sluttider:
Den 23 maj träffas vi klockan 11.30 i centrala Köpenhamn . Den 24 maj avslutas träffen klockan 15.30 i centrala Köpenhamn.

(Vill ni stannar ni i Köpenhamn ytterligare några dagar på studieresa med fler studiebesök…)

 

Anmälan, målgrupp & deltagaravgift

Anmälan:
Anmäl senast den 20 februari till magnus@byggaskola.se alt via telefon +4670 2094876

Målgrupp:
Vi välkomnar skolhuvudmän (kommuner eller fristående skolor), arkitekter, konsulter och entreprenörer som vill diskutera gemensamma utmaningar, höra om möjliga lösningar och bli inspirerade. Vi ser helst att man kommer i grupp (på ca tre personer) om man kommer från ett projekt/kommun. Hälften av deltagarna kommer från Sverige och hälften från Danmark.

Deltagaravgift:
7100 SEK (4850 DKK) + VAT. I deltagaravgiften ingår boende en natt i enkelrum på Konventum, två luncher, en middag, studiebesök och seminarier samt chartrad buss.

Boende:
Vi bor tillsammans på Konventum, en konferensanläggning utanför Helsingör. Konventum är med på Danmarks nationella kanon för arkitektur. https://www.konventum.dk/

 Arrangör:
Boot camp skolhusutveckling arrangeras gemensamt av Forum Bygga Skola och Danmarks ambassad i Sverige.

Vad menar vi med BOOT CAMP skolhusutveckling?

Vad skiljer detta från en ”vanlig” studieresa? Det stämmer att det finns många likheter: studiebesök på skolor, gemensamma måltider för att både nätverka och diskutera kring det man upplevt och förhoppningsvis input av både kunskap och inspiration. Det vi adderar här är dels ett mer omfattande möte mellan skolhusutvecklare i både Danmark och Sverige och dels att vi under två pass går mer på djupet kring våra utmaningar.

Alla deltagare förväntas förbereda en kort presentation av en utmaning med bäring på skärningspunkten mellan skolans verksamhet (pedagogik och organisation) och fastigheten (design, smarta system, material mm). Utifrån presentationerna diskuterar vi sedan kring erfarenheter och lösningar.

Back To Top