skip to Main Content
Välkommen till föreläsning med professor Peter och dr Lucinda Barrett
Stockholm den 12 september
Träffa författarna till Clever classrooms – vad kan forskningen säga oss när vi planerar för morgondagens lärmiljöer?

De kommande 15 åren kommer det att byggas många nya skolor och många av de äldre kommer att renoveras. Hur ska vi veta att vi tänker rätt och vilka olika lösningar finns det kring vad ett klassrum är och hur det ska byggas och inredas? Hur mycket påverkar designen av ett klassrum/en lärmiljö möjligheten till lärande?

Den 12 september i Stockholm är du välkommen att lyssna på en föreläsning med professor Peter Barrett och dr Lucinda Barrett (University of Salford och Oxford, Storbritannien). Efter föreläsningen gemensam diskussion.

Det omfattande forskningsprojektet Clever Classrooms visar vad som gör skillnad och vad som fungerar i ett klassrum. Hur kan vi använda den kunskapen när vi planerar för framtidens lärmiljöer? Vilka konkreta lösningar är värda att ta med oss när vi bygger nya skolor? Peter och Lucinda Barrett var de som genomförde projektet Clever Classrooms, och de har lång erfarenhet av att forska kring lärmiljöer.

Ladda ner rapporten Clever Classrooms här!


Var och när?

12 september 2018 i centrala Stockholm · exakt plats meddelas innan sommaren

Programmet pågår mellan klockan 14.30 – 17.00 och inleds med fika.


Anmälan

Anmälan till magnus@byggaskola.se. Begränsat antal platser. Ange eventuella kostallergier samt fakturaadress.

Kostnad

Deltagaravgift: 450 kronor + moms. I priset ingår föreläsning, diskussion och fika.

Klassrummets framtid på Arena Bygga Skola

Frågan om vad ett klassrum är, borde vara och kommer att vara tas även upp på Arena Bygga Skola den 20 november. Arena Bygga Skola är Sveriges nya mötesplats för alla som är inblandade i arbetet med att planera och bygga skola.

Back To Top