skip to Main Content

Träffa författarna till den uppmärksammade forskningsrapporten
Clever Classrooms

Det omfattande forskningsprojektet Clever Classrooms visar vad som gör skillnad och vad som fungerar i ett klassrum. I sin forskning fick de resultatet att en viss del (16%) av elevernas studieresultat kunde tillskrivas lärmiljön. Hur kan vi använda den kunskapen när vi planerar för framtidens lärmiljöer? Vilka konkreta lösningar är värda att ta med oss när vi bygger nya skolor? Peter och Lucinda Barrett var de som genomförde projektet Clever Classrooms, och de har lång erfarenhet av att forska kring lärmiljöer.

Ladda ner rapporten Clever Classrooms här!


Vad kan forskningen säga oss när vi planerar för morgondagens lärmiljöer?

De kommande 15 åren kommer det att byggas många nya skolor och många av de äldre kommer att renoveras. Hur ska vi veta att vi tänker rätt och vilka olika lösningar finns det kring vad ett klassrum är och hur det ska byggas och inredas? Hur mycket påverkar designen av ett klassrum/en lärmiljö möjligheten till lärande?

Den 12 september i Stockholm är du välkommen att lyssna på en föreläsning med professor Peter Barrett och dr Lucinda Barrett (University of Salford och Oxford, Storbritannien). Efter föreläsningen gemensam diskussion.


Var och när?

12 september 2018 i centrala Stockholm · Hörsalen på Anna Whitlocks gymnasium, Hantverkargatan 29

Programmet pågår mellan klockan 14.30 – 17.00 och inleds med fika.


Rundvandring på ny skola

Under programmet får vi även en rundvandring på nya Anna Whitlocks gymnasium!


Anmälan

OBS! Föreläsningen är fullbokad.

Anmälan till magnus@byggaskola.se. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande och plats kan överlåtas till annan person. Ange eventuella kostallergier samt fakturaadress.

Kostnad

Deltagaravgift: 480 kronor + moms. I priset ingår föreläsning, diskussion och fika.

Klassrummets framtid på Arena Bygga Skola

Frågan om vad ett klassrum är, borde vara och kommer att vara tas även upp på Arena Bygga Skola den 20 november. Arena Bygga Skola är Sveriges nya mötesplats för alla som är inblandade i arbetet med att planera och bygga skola.

Back To Top