• Ashmount Primary School

Ashmount Primary Shool

Platsen där Ashmount Primary School nu ligger var tidigare en park med kriminalitet och otrygghet. Man fattade det ovanliga beslutet att flytta skolan dels för att möjliggöra större lokaler och dels för att kunna erbjuda en trygg park till områdets medborgare.

En lång process som inkluderade lärare, skolledning, föräldrar, elever och boende i området har resulterat i en skola med god förankring i det lokala samhället och med klimatlösningar som innebär en positiv klimateffekt. Bland annat har man ett lokalt värmeverk som levererar överskottsvärme till de boende i närheten.

Skolledningen och arkitekt har fortfarande löpande dialog om lokalernas utveckling.

Skolans webbplats: http://www.ashmountprimaryschool.co.uk

Arkitektens webbplats med information om skolan: http://www.penoyreprasad.com/projects/ashmount-primary-school-crouch-hill-community-park/

Information om skolans klimatpåverkan: Sustainability-Case-Study-Crouch-Hill-UKGBC

Fotograf: Morley von Sternberg


Ashmount Primary School, Crouch Hill Community Park, London
Färdigbyggd: 2013
Arkitekt: Penoyre&Prasad


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!