skip to Main Content
Heldagsworkshop om hur få till den digitala strategin där undervisning, läromedel, verktyg och den fysiska lärmiljön ska samspela
London och Bett-mässan den 24 januari 2018.
Goda exempel från London och Sverige – ”Vi har fått digitaliseringen att funka”

Vad vinner vi på att jobba digitalt i skolan? Vad finns det för olika lösningar och hur förbereder vi oss för att lyckas med implementeringen av digitala arbetsmetoder i vår organisation?

Följ med på studieresa till London under BETT-mässan och se hur andra skolor har gjort, både i London och i Sverige.

Välkommen till en heldagsworkshop där vi resonerar och lär oss mer för att bli bättre beställare!


Ur programmet:
Studiebesök på skola och workshop i London

Vi besöker Benhurst Primary School, London. som på några år har gått från att vara en helt analog skola till att idag ha interaktiva skärmar i alla klassrum och Chromebooks/iPads/datorer till eleverna. Lärare och elever jobbar kollaborativt med hjälp av olika mjukvaror och arbetar metodiskt med sociala medier för att inkludera föräldrar och lokalsamhället i skolans arbete.

Martin Larsson, utvecklingsstrateg, berättar hur han har arbetat fram visioner och strategier för digitala verktyg och arbetsmetoder i bland annat Norrköping och Finspång, samt hur implementeringen sedan har gått till praktiskt.

Per Roslin, produktspecialist på Netsmart, delar sina erfarenheter av att utarbeta väl fungerande strategier för implementering av digitala verktyg och digitala arbetsmetoder tillsammans med skolor, skolområden och kommuner i hela Sverige.

 Gemensam middag och besök på Bett-mässan

Under en hel dag går vi på djupet med vad som krävs av en organisation som ska gå över till digitala arbetsmetoder. Vad behöver man tänka på och hur formulerar man visioner och implementeringsplaner?

Vår förhoppning är att deltagarna ska komma hem med inspiration, nya insikter och ett första utkast till en egen implementeringsplan att bygga vidare på.

På kvällen avslutar vi med en gemensam middag inne i London som ingår i resans pris.

Dagarna efter workshopen har deltagarna möjlighet att ta med sig frågorna vi arbetat fram till utställare på the Bett Show. (The Bett Show är en av världens största mötesplatser kring undervisning och digitalisering.) Vilka svar får vi?

Samtal mellan resans deltagare, guider och utställare på Bett – hur kan det vi ser hjälpa oss att ställa smartare frågor för att få det vi behöver?


Målsättningen är att deltagarna ska ha med sig hem erfarenheter, kontakter och framförallt kunskap om vilka frågor som man bör ställa sig. Genom att fundera över sin egen vision och tillsammans med andra resonera kring vilka konsekvenser den får för praktisk implementering är man bättre rustad att göra mer genomtänkta beställningar.

Workshopen vänder sig till dig som är intresserad av skolutveckling i allmänhet och på olika sätt är inblandad i val av digitala lösningar, digital infrastruktur, lokalernas utformning, läromedel och den pedagogiska verksamheten i synnerhet.

Datum: 24 januari 2018. The Bett Show pågår den 24-27 januari.

Reseledare och ansvarig för studieresan är Magnus Anclair som är initiativtagare till Forum Bygga Skola. Workshopen arrangeras i samarbete med Netsmart, en av Forum Bygga Skolas partners.

Gemensam middag: på kvällen äter vi middag tillsammans vilket ingår i resans pris. Lunch och eventuella övriga måltider betalar deltagarna själva.

Önskar du hjälp med att boka flyg och boende? Hör av dig så tar vi fram förslag. Du bör anlända till London senast på kvällen den 23 januari då programmet startar ca kl 8 på morgonen den 24 januari.

Är ni intresserade av ytterligare studiebesök i London i samband med workshopen?  Hör då ev er!


Få platser. Hög kvalitet.

Antalet deltagare på heldagsworkshopen är begränsat till 15 personer. Förutom studiebesök kommer vi att träffa föreläsare, utställare och delta i workshops. För att de samtalen ska bli så givande och djupa som möjligt vill vi inte vara för många.  Först till kvarn…


Anmälan
Anmälan sker till Magnus Anclair via e-post. Magnus.anclair@byggaskola.se Kostnad för program faktureras efter workshopen. Begränsat antal platser, först till kvarn.


Pris 3 450:-+ moms/person inklusive:
• Studiebesök
• Föreläsning
• Workshops
• Gemensam middag
• Möjlighet att få hjälp med bokning av resa samt boende
• Möjlighet att arrangera ytterligare studiebesök de närliggande dagarnaLästips.

Den statliga Digitaliseringskommissionen har gett ut ett antal rapporter som visar på hur digitaliserineg påverkar samhället och undervisningen. Läs en av dem här!

Rise ICT Learning har publicerat artikeln Tretton röster om skolans digitalisering.

Rise ICT Learning har även publicerat artikeln Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering.

En forskargrupp i Umeå har skrivit rapporten Designing learning spaces of tomorrow.

Tidningen The Guardian har i en serie artiklar listat ”Top-10” av olika slag. Här kan ni se deras lista på skolor i London med omnejd. Listan ger till viss del också en historisk utveckling av skolhus.

https://www.theguardian.com/culture/2015/jan/02/the-10-best-school-buildingsBack To Top