skip to Main Content
På spaning efter framtidens skola – samtidigt som vi bygger den
Arena Bygga Skola 2018 – Sveriges nya mötesplats för alla oss som skapar framtidens skola
Vi spanar efter trender, lär oss om andras erfarenheter, nätverkar och utvecklar
En heldag i Malmö den 20 november 2018

Hur ser framtidens skola ut? Det kan vi inte säga med säkerhet. Men vi kan med säkerhet säga att vi behöver bygga många nya skolor de kommande 15 åren. Och vi vill påstå att det är en myt att vi inte har något att säga till om hur framtiden och dess skolor kommer att se ut. Hur vi tar oss an utmaningen att fundera på detta kommer att påverka många av framtidens barn och hur väl de står rustade att möta samhället. Men det påverkar även något ännu större. De som bestämmer sig för att fundera ordentligt vad de vill få ut ur den stora skatteinvesteringen det innebär att planera, bygga och driva skola är också med och påverkar själva framtiden. Det handlar inte bara om att bygga ett skolhus. Utan om att bygga skola. För framtiden. På vilket sätt vill och kan du bidra?


Myter och trender om framtidens skola och skolhus, skolans buzzwords och nätverkande.

Ur programmet:

Arena Bygga Skola 2018 fokuserar på:

Myter och trender om framtidens skola. Det finns många saker som påverkar vår föreställning om hur det kommer att bli i framtiden och hur vi kan påverka. Vilka kompetenser,  kunskaper och kvaliteter bygger vi skola för? Vad säger oss framtidsspaningarna? Att skaffa sig en tydlig idé gör det lättare att både påverka och att styra mot målet.

Skolans buzzwords påverkar mer än vad vi tror . ”Vi vill ha en skola med framtidens klassrum som inte längre kallas klassrum som är trygg och tillgänglig och flexibel och hållbar, kan ni fixa det?” Hur blir man en bra och tydlig beställare av skola? Vilka vägval behöver vi göra? Vilka värden är viktigast?

Nätverkande en del av lösningen. Detta är stora och viktiga frågor. Och bra frågor för Arena Bygga Skolas olika målgrupper att mötas kring – vi behöver låta olika perspektiv komma fram för att hitta våra lösningar.

Föreläsare som utmanar dig
På Arena Bygga Skola har föreläsarna tre viktiga uppdrag. De ska ge dig ny kunskap och de ska utmana dig. Och de ska göra det på kort tid, så att du hinner diskutera kring vad de sagt.

Årets mingel är förhoppningsvis bara början…
På slutet av dagen utlovar vi ett mingel som förhoppningsvis blir startskottet på något nytt. Nya kontakter och spännande inspiration – något att ta med till de skolprojekt du är inblandad i. Vågar du kliva in i den svarta lådan…?

Tider för dagen
Programmet den 20 november startar klockan 10.00 och avslutas klockan 19.30. Välkommen för fika och registrering från klockan 9.00.

Ur programmet: Följ med på Glömstaresan!

De flesta lyckade skolprojekt har en fungerande kedja hela vägen från det att beslutsunderlag tas fram, beslut fattas, projektering startar, skolan ritas och byggs för att till slut välkomna elever och personal och förvaltare. På Arena Bygga Skola 2018 ska vi få ta del av Glömstaskolan i Huddinges resa genom den kedjan. Vi får träffa beslutsfattare, fastighetsansvariga, arkitekt, byggare, rektorn som var med från början och rektorn som nu driver skolan. Vad fungerade bra, vad hade de kunnat göra annorlunda? Vilka är deras tips till er som kanske snart ska starta er resa? Hur stark är er kedja?

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss.


Vad händer på Arena Bygga Skola den 20 november?
Under en heldag som avslutas med kvällsmingel kommer vi att få lyssna på korta, rappa föreläsningar följda av diskussioner, nätverkande i olika former, keynotes och visuella presentationer kring olika lösningar.

Målsättningen är att ni deltagare ska ha med er hem en mängd tankar, kunskap, kontakter och framförallt ha blivit utmanade och fått en ökad ambition kring framtida skolprojekt.

Det finns mycket kompetens i Sverige. För att få full utväxling av den måste vi träffas.

Vilka kommer?
Arena Bygga Skola är en ny arena för alla oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, driva och utveckla svensk skola och dess skolhus. Vi behöver träffas för att låta oss utmanas, lära oss mer om våra möjligheter och för att se all den kompetens som redan finns.

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss. Därför välkomnar vi alla de som på olika sätt är med i arbetet med att planera, bygga och driva skola och skolhus.

Från er skolhuvudmän: förhoppningen är att ni ska komma i grupper om två-fem personer och att både utbildningsverksamheten och fastighetssidan ska vara representerad. Lokalstrateger, fastighetsansvariga, förvaltningschefer, stadsplanerare, rektorer, pedagoger, förtroendevalda…

Från alla ni i branscher som är inblandade: byggare, arkitekter, IT, inredare, akustiker, ljusexperter, pedagogiska utvecklare, stadsplanerare, fastighetsekonomer  – er kompetens är viktig!

Från myndigheter och fackliga organisationer: er kompetens, era riktlinjer och ert fokus på bland annat arbetsmiljö är viktigt att sprida.

Från forskarvärlden: det är viktigt att olika forskningsperspektiv och forskningsresultat som finns lyfts fram, och att vi kan hjälpas åt att översätta dem till användbara beslutsunderlag.


Få platser. Hög kvalitet.

Antalet deltagare på Arena Bygga Skola 2018 är begränsat till 200 personer. För att samtalen och möten mellan deltagarna ska bli så givande som möjligt vill vi inte vara för många.


Anmälan
Anmälan öppnar den 10 april. Anmälan är bindande men plats kan upplåtas till annan person. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Deltagaravgift
Deltagaravgift meddelas i samband med att anmälan öppnar. Rabatt kommer att ges vid fler än tre deltagare per skolhuvudman.

Boende i Malmö
Eftersom dagen slutar kl 19.30 så kan det vara klokt att sova kvar i Malmö över natten. I samma hus som Arena Bygga Skola äger rum finns hotellet Story. Där har våra deltagare 15% rabatt vid bokning senast den 4 november. För att boka:
Gå in på www.storyhotels.com
Klicka på book under rätt hotell (Studio Malmö)
Fyll i rate code BYGGASKOLA18 (viktigt med stora bokstäver)
Välj datum (rabatt ges mellan den 18-25 november)
Klicka på search room
Välj kategori (City King, City Twin eller Ocean King)

I Malmö finns givetvis en uppsjö av andra hotell – ni hittar några av dem här!


Spännande möteslokaler
På samma sätt som skolans fysiska rum förändras gör möteslokaler det. Arena Bygga Skola äger rum på det nybyggda Studio Malmö – mitt i stan med utsikt över havet och med lokaler som inspirerar. Vad kan vi ta med oss härifrån till våra nya skolor?!

Studiebesök på skolor
Varför inte passa på att göra ett studiebesök på en skola i Malmö och Köpenhamn med omnejd i samband med Arena Bygga Skola? Antingen tar ni kontakt med en skola på egen hand (förslag kommer att presenteras här under våren 2018) eller så anmäler ni er till något av de besök som arrangeras av Forum Bygga Skola (presenteras i samband med anmälan öppnar.)

Arrangörer av Arena Bygga Skola
Arena Bygga Skola arrangeras av Forum Bygga Skola med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som medarrangör.

En mötesplats som kan ge inspiration.

Vi har valt att vara på nybyggda Studio Malmö. Kanske kan det inspirera oss att tänka annorlunda också när det gäller skolans lokaler?


Back To Top