Arena Bygga Skola 2018

Arena Bygga Skola – Sveriges nya mötesplats för alla oss som skapar framtidens skola och samhälle

Hur skolan kan vara en del i samhällsbygget, om framtidens lärmiljöer och hur en styrkedja som håller hela vägen kan se ut
Malmö den 20 november 2018


Hur ser framtidens skola ut? Det kan vi inte säga med säkerhet. Men vi kan med säkerhet säga att vi behöver bygga många nya skolor de kommande 15 åren. Och vi vill påstå att det är en myt att vi inte har något att säga till om hur framtiden och dess skolor kommer att se ut. De som bestämmer sig för att fundera ordentligt vad de vill få ut ur den stora skatteinvesteringen det innebär att planera, bygga och driva skola är också med och påverkar själva framtiden. Det handlar inte bara om att bygga ett skolhus. Utan om att bygga skola. Och om att bygga samhälle. För framtiden. På vilket sätt vill och kan du bidra? Anmälan till Arena Bygga Skola är nu öppen och sista anmälningsdag är den 6 november.


Vi lyssnar på visioner, lär oss om andras erfarenheter, nätverkar och utvecklar.

Programmet fokuserar på tre viktiga frågor
Arena Bygga Skola är en heldagskonferens för dig som är inblandad i arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor. Om styrkedjan att planera för nya skolor, om lärmiljöer som fungerar, om hur skolan kan bli en del av samhällsbygget och senaste nyheterna kring skolhusplanering.

Vad krävs av styrkedjan för att få en ny eller ombyggd skola i mål? Vad kan vi lära av Glömstaskolan?
I planering av en ny skola är det många som är – eller åtminstone borde vara – involverade. Vilka bör man ha med? Hur ser en fungerande styrkedja ut? Vem ska ha ansvaret för vad? Hur kan en process med att planera och bygga en ny skola se ut som har goda chanser att hålla hela vägen? Det är frågor som går som en röd tråd under årets Arena Bygga Skola. För att synliggöra hela kedjan har vi bjudit med alla nyckelpersoner och nyckelpositioner i planering, bygge och verksamhet i Glömstaskolan i Huddinge. Hur ser deras kedja ut och vad kan vi lära av den?

Vad skapar en bra lärmiljö? Vad säger forskningen och erfarenheten?
I många skolprojekt idag diskuteras hur ett klassrum ska vara eller om vi ska bygga våra lärmiljöer på annat sätt. Oavsett vad vi kallar det kommer vi att behöva lärmiljöer – och ambitionen måste vara att de ska vara så genomtänkta som möjligt och bygga på den kunskap vi har. Vilka olika aspekter påverkar lärmiljöerna och kvaliteten på det som där sker? Hur lär vi oss på bästa sätt, hur ska vi undervisa och hur kan vi designa och bygga för att stödja det som fungerar? Hur kan ett funktionsprogram användas strategiskt för detta? På Arena Bygga Skola får du ta del av forskning och erfarenheter.

Hur blir skolan en viktig del av samhällsbygget?
När vi har säkerställt att skolan vi planerar får lokaler som ger goda förutsättningar för lärande finns det andra värden vi kan fundera på hur vi kan uppnå. Skolan kan vara en resurs i vårt samhälle – mer än att vara en skola. Vi pratar om samnyttjande av resurser och om ”skolan mitt i byn”. Vad innebär det egentligen? Vilka värden är möjliga att uppnå om verksamheten, stadsplanerare och ansvariga för fastigheten gemensamt utvecklar visionen om hur skolan kan vara en positiv kraft i samhällsbygget och hur samhället kan ge värden till skolans verksamhet? Och vilka saker behöver vi tänka igenom extra mycket för att det ska fungera, t ex ur säkerhetssynpunkt?

Latest latest!
Dessutom – vi presenterar några av de senaste och viktigaste nyheterna för oss som planerar för nya och ombyggda skolor.

Nätverkande en del av lösningen. Detta är stora och viktiga frågor. Och bra frågor för Arena Bygga Skolas olika målgrupper att mötas kring – vi behöver låta olika perspektiv komma fram för att hitta våra lösningar.


Arrangörer av Arena Bygga Skola
Arena Bygga Skola arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i samverkan med Forum Bygga Skola.

Program den 20 november:
9.00 Lokalerna öppnas. Registrering och fika.
10.00-10.15 Välkommen! En introduktion till dagen
10.15-11.30 Vad får kedjan att hålla hela vägen? Om alla delar i processen att planera en ny och ombyggd skola. Vad kan vi lära av Glömstaskolan? Deltar gör Magnus Blixt, rektor Glömstaskolan, Malin Danielsson, kommunalråd (L) Huddinge kommun, Peter Bragner, grundskolechef Stockholms stad (Glömstaskolans förste rektor), Åsa Machado, arkitekt Origo arkitekter, Mia Bergström, lokalplaneringschef Huddinge kommun, Ellen Björk, Huddinge Samhällsfastigheter samt Ante Runnquist, projektledare bildningskvarteren Nacka kommun.
11.30-12.10 Samtal och erfarenhetsutbyte kring styrkedjan
12.10-13.15 Lunchmingel
13.15-14.15 Vad är en bra lärmiljö? Vad säger forskningen, vad fungerar och hur kan vi tänka nytt? Deltar gör Frida Brismar Pålsson, skolhusutvecklare och skolhusplanerare Paradis produktion och Anna Törnquist, arkitekt.
14.15-14.45 Funktionsprogrammet som verktyg att förverkliga sin idé. Korta presentationer av några funktionsprogram. Hur kom man dit? Vad valde man bort? Deltar gör bland andra Drilon Iberdemaj, biträdande enhetschef lokalplanering Malmö stad.
14.45-15.15 Fikamingel
15.15-16.30 Hur blir skolan en viktig del av samhällsbygget? Olika aspekter och lärdomar. Deltar gör Said Mekahal, sektionschef allaktivitetshusen Malmö, samt Malin Ekblad, ordförande OffSäk samt säkerhetschef Trelleborgs kommun.
16.30-17.00 Latest latest: Vi presenterar några av de senaste och viktigaste nyheterna för oss som planerar för nya och ombyggda skolor.
17.00-18.30 Mingel och avslutande workshop
18.30- möjlighet för de som vill att stanna kvar på middag


En heldag med mingel

Programmet den 20 november startar klockan 10.00 (vi öppnar dörrarna och har dukat fram fikat från klockan 9.00) och avslutas klockan 18.30. Korta föreläsningar, diskussioner, nätverkande och ett spännande mingel – med mötesformer vi hoppas kommer att ge inspiration, resultat och nya kontakter.

Stanna på middag!
Från klockan 18.30 (direkt efter minglet) finns möjlighet att boka bord på den nyöppnade restaurangen i samma hus som vi håller till – Lokal 17. Lokal17 serverar nordisk mat med influenser från hela världen. Ni bokar själv för ert sällskap. Restaurangen kommer i god tid innan den 20 november skicka er kvällens meny. Skicka er bokning till: info@lokal17.se , senast den 10 november.

Spännande möteslokaler
På samma sätt som skolans fysiska rum förändras gör möteslokaler det. Arena Bygga Skola äger rum på det nybyggda Studio Malmö – mitt i stan med utsikt över havet och med lokaler som inspirerar. Vad kan vi ta med oss härifrån till våra nya skolor?!

Studiebesök på skolor
Varför inte passa på att göra ett studiebesök på en skola i Malmö och Köpenhamn med omnejd i samband med Arena Bygga Skola? Ta kontakt med Forum Bygga Skola för att få tips och kontakter.


Vi behöver prata mer med varandra och få nya infallsvinklar för att hitta de bästa lösningarna. Genom ett vasst program och smarta mötesformer är Arena Bygga Skola en viktig del av det arbetet.


Anmälan
Anmälan är nu öppen. Anmälan är bindande men plats kan upplåtas till annan person. Begränsat antal platser, först till kvarn. Sista anmälningsdag den 6 november. Anmälan sker här! 

Deltagaravgift
Medlemmar i SKL betalar 2400 kr exkl. moms (gäller anställda i kommun, landsting eller region samt förtroendevalda). Icke medlemmar i SKL betalar 3400 kr exkl. moms (t ex fristående skolhuvudmän, arkitekter, byggare, myndigheter och andra som arbetar med planering och bygge av skolor). Mingel med avslutande workshop ingår i priset.

Boende i Malmö
Eftersom dagen slutar kl 18.30 så kan det vara klokt att sova kvar i Malmö över natten – särskilt om du ska vara med på Nätverksträff Bygga Skola dagen efter. I samma hus som Arena Bygga Skola äger rum finns hotellet Story. Där har våra deltagare 15% rabatt vid bokning senast den 4 november. För att boka:
Gå in på www.storyhotels.com
Klicka på book under rätt hotell (Studio Malmö)
Fyll i rate code BYGGASKOLA18 (viktigt med stora bokstäver)
Välj datum (rabatt ges mellan den 18-25 november)
Klicka på search room
Välj kategori (City King, City Twin eller Ocean King)

I Malmö finns givetvis en uppsjö av andra hotell – ni hittar några av dem här!

Vilka kommer?
Arena Bygga Skola är en ny arena för alla oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, driva och utveckla svensk skola och dess skolhus. Vi behöver träffas för att låta oss utmanas, lära oss mer om våra möjligheter och för att se all den kompetens som redan finns.

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss. Därför välkomnar vi alla de som på olika sätt är med i arbetet med att planera, bygga och driva skola och skolhus.

Från er skolhuvudmän: förhoppningen är att ni ska komma i grupper om två-fem personer och att både utbildningsverksamheten och fastighetssidan ska vara representerad. Lokalstrateger, fastighetsansvariga, förvaltningschefer, stadsplanerare, rektorer, pedagoger, förtroendevalda…

Från alla ni i branscher som är inblandade: byggare, arkitekter, IT, inredare, akustiker, ljusexperter, pedagogiska utvecklare, stadsplanerare, fastighetsekonomer  – er kompetens är viktig!

Från myndigheter och fackliga organisationer: er kompetens, era riktlinjer och ert fokus på bland annat arbetsmiljö är viktigt att sprida.


Vi webbsänder från konferensen Arena Bygga Skola!

Kostnaden är 950 kr exkl. moms. När ni anmält er får ni en inloggning som fungerar för en eller flera deltagare att titta på sändningen vid en gemensam dator. Endast en anmälan behövs då. Vid behov av flera länkar krävs fler anmälningar.

Anmälan till webbsändningen öppnar i början av november.

Sändningen startar klockan 10.00 och avslutas klockan 17.00. Avbrott görs i samband med fika- och lunchpauser samt mellan klockan 11.30-12.10 (då en workshop pågår).


Missa inte Nätverksträff Bygga Skola dagen efter – den 21 november träffas nätverket för första gången.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!