skip to Main Content
Flera angelägna frågor i fokus:
Skolans uppgift och skolhusets roll i det. Bygga nytt, bygga om eller tillfälliga lokaler – vad blir bäst för oss? Den stora skolan som samtidigt är den öppna, trygga och flexibla skolan – hur går det till?

Arena Bygga Skola ON TOUR är en möjlighet för alla medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk att lyfta och diskutera viktiga frågor i till exempel en projektgrupp. Vi arrangerar en träff IRL eller online för er. Samtalen och erfarenhetsutbytet måste fortsätta – det är en viktig ingrediens i genomtänkta skolprojekt.


Ur programmet:
Programmet innehåller både korta föreläsningar och olika diskussionspass. Beroende på era önskemål tar vi antingen alla frågorna nedan eller med extra fokus på en av dem. Flertalet av föreläsningarna är förinspelade – syftet är att ge både ny kunskap, inspiration och bränsle till diskussioner. Allt med syfte att ha bättre beslutsunderlag för mer genomtänka projekt.

Skolans uppgift och skolhusets roll i det
En fråga som ofta glöms bort… Många av svaren finns i skolans styrdokument men det finns gott om utrymme för tolkningar och idéer. Att sätta ord på detta är ett viktigt verktyg i fortsättningen av varje skolhusprojekt.

Bygga nytt, bygga om eller tillfälliga lokaler – vad blir bäst för oss? Och ska vi äga eller hyra…?
Komplexa frågor som är kopplade till aspekter av vision, behov på kort och lång sikt, ekonomi och hållbarhet.

Den stora skolan som samtidigt är den öppna, trygga och flexibla skolan – hur går den ekvationen ihop?
Många av de skolor som nu planeras är så kallade stora skolor. Och många har ambitionen att vara öppna, både ut mot samhället och i sin design. Hur kan man dra fördel av den stora och öppna skolans kvaliteter och resurser och samtidigt skapa en trygg skola – något som ofta förknippas med den lilla skolan? Och hur kan flexibilitet tolkas i konkreta lösningar?

Var och när? Arena Bygga Skola ON TOUR genomförs när det passar er!

Välkommen att höra ev er och boka in en egen Arena Bygga Skola ON TOUR hos er. Alla medlemmar i nätverket kan boka in en träff. Det kan vara enbart för till exempel kommunens anställda som är inblandade i skolhusprojekt, men även som uppstart för alla inblandade i ett specifikt projekt eller kanske med inbjudna från grannkommunerna. Både hel- och halvdag är möjligt.

Det kan genomföras live hos er eller online via Zoom.

Programmet planerar vi efter era behov och tider. Alla tre frågeställningar tar vi upp men tiden vi lägger på respektive fråga kan variera. Har ni till exempel extra behov av att djupdyka i en av frågeställningarna gör vi det.

Ert åtagande:
ni ordnar med lokal om vi ska köra live, eventuell förtäring samt deltagare (som gärna får vara personer med olika uppgifter och roller). Ni står även för eventuella rese- och boendekostnader för moderator. I övrigt inga kostnader.

Intresserade? Hör av er till Magnus Anclair. 070-2094876


Ombyggnation av skolor – vad kan vi lära av varandra?

Många av de aktuella skolprojekten är redan befintliga skolor som är i behov av renovering och omplanering. Hur kan man göra det på bästa sätt? När är det rätt att riva och bygga nytt och när är det smartare att bygga om? Det är en av de frågor vi lyfter på Arena Bygga Skola ON TOUR. De två närmsta bilderna nedan är från Farstavikens skolan på Värmdö som är nyligen ombyggd.Fler träffar på gång!

Över 110 av Sveriges kommuner och fristående skolor samt många andra aktörer har hittills deltagit i Forum Bygga Skolas olika aktiviteter. I utvärderingarna är det tydligt att erfarenhetsutbytet är en viktig del av träffarna – att få lyssna på hur andra löst sina utmaningar och att få sätta ord på sina egna tankar och lösningar.

Forum Bygga Skola planerar löpande för nya träffar och det är viktigt att ni som är målgruppen är med och påverkar innehållet. Hör av er med de frågor ni ser behov av att komma vidare med!

Tid, plats och mer information om respektive träff publiceras löpande i kalendariet!


Back To Top