skip to Main Content

Vi samlas för att lära oss mer om och diskutera kring viktiga – och olika – frågor:  hur kan vi arbeta med parallella budgetar (SEK och CO2) i våra skolhusprojekt, hur påverkas våra sinnen av skolans miljöer och vad innebär AI för våra förskole- och skolfastigheter?

Dessutom lär vi oss mer om hur man kan tänka kring omklädningsrum och vi testar några olika spel – utvecklade för att underlätta i planering av skola och förskola.

Välkommen till den sjunde Arena Bygga Skola – en mötesplats där vi lär oss mer och diskuterar med varandra kring några av de mest angelägna frågorna för alla som på olika sätt arbetar med skola och skolhus. Och glöm inte: Det handlar inte bara om att bygga ett skolhus. Utan om att bygga skola.

Samt: följ gärna med på studiebesök på skolor dagen efter – vi besöker tre spännande skolor i Bjuv och Lund.

Vi lyssnar på föreläsare, lär oss om andras erfarenheter, samtalar och utvecklar.

P R O G R A M

8.30-9.30 Registrering och morgonfika

9.30 Välkommen och introduktion till dagens program, av moderator Magnus Anclair, Forum Bygga Skola

9.30-11.15 Back to basic – hur påverkas elever och skolpersonal av sin miljö? Hur påverkas våra sinnen, och vad kan vi lära oss av neuroarkitekturen?

Våra sinnen hjälper oss att förstå vår miljö och påverkar hur vi mår och lär oss. Vi vet att den fysiska miljön i klassrummen är ansvarig för upp till 16 % av inlärningsframstegen. Men vilka parametrar är ansvariga för denna påverkan? Kan vi skapa bättre miljöer genom att aktivt använda till exempel dofter och skapade ljud? Vi lyssnar på Klaudio Muca på CEBRA Architecture i Danmark (som leder forskningsprojektet WISE med fokus på dessa frågor) och Alexander Kassberg på Efterklang.

10.30-10.45 Bensträckare – vi hämtar kaffe

10.45-11.15 Kaffe och bordsdiskussioner kring det vi lyssnat på

11.15-12.15 Vi spelar spel … kan det hjälpa oss i våra skolhusprojekt?

Det finns flera metoder för att komma fram till lösningar och för att få mer kunskap. En sådan är att spela spel… Vi testar några av de som tagits fram. Ett för att främja barns deltagande i utformning av skolgårdar, ett för att se hur vi kan minska klimatpåverkan i skolfastigheter och ett som ser om skolans organisation och schema passar med lokalerna.

12.15-13.00 Lunch

13.00-13.45 Att byta om eller inte – det är frågan

Hur ett omklädningsrum ska se ut idag och framöver är under luppen på detta pass. Hur kan man tänka för att öka incitament att byta om och duscha, öka tryggheten, vara yteffektiv och även erbjuda flera funktioner? Vi lyssnar till Anette Eriksson på Carlstedt arkitekter och Niklas Singstedt på White som vänt och vridit på detta.

13.45-14.35 Parallella budgetar – kan det hjälpa oss att hålla i pengarna OCH nå längre med vårt klimatarbete?

Ofta har vi flera målsättningar i skolhusprojekten och ibland är det svårt att se hur man kan förena till exempel en tajt ekonomisk budget med högt uppsatta CO2-mål. Kan arbete med parallella budgetar vara ett sätt att klara båda målen? Vi får höra om en modell samt exempel på hur man kan arbeta med detta.

14.35-15.15 Kaffe och bordsdiskussioner kring det vi lyssnat på – omklädningsrum och parallella budgetar

15.15-16.15 AI och skolhus – vad ska vi tro om framtiden?

AI – vad är det egentligen? Hur kommer det att förändra hur vi kommer att planera, bygga och förvalta våra förskolor och skolor framöver? Vi lyssnar till Per Bröms, forskare på RISE, kring hur han ser på frågan.

16.15-17.00 Mingel – vi nätverkar och diskuterar kring det vi lyssnat på över ett glas och tilltugg

17.00 Arena Bygga Skola avslutas

19.00 Gemensam middag?

För de som stannar kvar i Malmö över natten (kanske för att vara med på studiebesök dagen efter) ges möjlighet till att äta middag tillsammans på restaurang i Malmö. Vi bokar bord, men man betalar sin egen middag (kan läggas på deltagaravgiften). Anmäl till Magnus Anclair senast den 17 september om ni vill delta.

Skola för alla sinnen

Common Ground – spelet för att skapa fungerande utemiljöer

Floraspelet – för att förstå om en skolfastighet fungerar i verkligheten

AI – vad är det egentligen? Och hur påverkar det våra skolhus?

Anmälan till Arena Bygga skola är öppen. Sista anmälningsdag den 30 september.

Anmälan
Anmälan för att delta är öppen. Sista anmälningsdag är den 30 september.

För anmälan – skicka namn, e-postadress och faktureringsadress (inklusive referens för elektronisk fakturering) till magnus.anclair@byggaskola.se 

Anmälan är bindande, men plats kan överlämnas till annan person. Fakturering sker efter konferensen. Om det p g a restriktioner/rekommendationer från staten inte går att genomföra konferensen faktureras ingen avgift

Var ska vi vara?
Vi träffas i blackboxen på Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24 i centrala Malmö.

Deltagaravgift
I deltagaravgiften ingår hela programmet samt förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch och mingel.

För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 1530 kr + moms
För er som inte är medlemmar: 2050 kr + moms

Deltagaravgift för studiebesöken den 18 oktober: 630 kr + moms (samma för medlemmar och icke medlemmar). I avgiften ingår chartrad buss, lunch samt besök på tre skolor.

Arrangör av Arena Bygga Skola
Arena Bygga Skola arrangeras av Forum Bygga Skola i samarbete med alla huvudpartners: Hemsö, Sweco, White, Lekolar, NCC, Cedervall arkitekter, Skanska, Tantum och Tengbom.

I samband med Arena Bygga Skola 2024: Tre intressanta studiebesök. Passa på!

Dagsutflykt med studiebesök 18 oktober

Vi åker med chartrad buss först till Brogårdaskolan i Bjuv. Efter lunch fortsätter vi till nybyggda Hedda Anderssongymnasiet samt Svanenskolan i Lund. Buss hämtar och lämnar i Malmö.

Anmäl till Magnus Anclair. Begränsat antal platser och förtur för deltagare till Arena Bygga Skola. Deltagaravgift: 630 kr + moms i vilken ingår chartrad buss, lunch och besök på skolorna.

Brogårdaskolan i Bjuv

Hedda Anderssongymnasiet i Lund

Vi behöver prata mer med varandra och få nya infallsvinklar för att hitta de bästa lösningarna. Arena Bygga Skola är en pusselbit i det arbetet.

Vilka deltar?
Arena Bygga Skola är en arena för alla oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, driva och utveckla svensk skola och dess skolhus. Vi behöver träffas för att låta oss utmanas, lära oss mer om våra möjligheter och för att se all den kompetens som redan finns.

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss. Därför välkomnar vi alla de som på olika sätt är med i arbetet med att planera, bygga och driva skola och skolhus.

Från er skolhuvudmän: förhoppningen är att ni ska delta i grupper om två-fem personer och att både utbildningsverksamheten och fastighetssidan ska vara representerad. Lokalstrateger, fastighetsansvariga, förvaltningschefer, stadsplanerare, rektorer, pedagoger, förtroendevalda…

Från alla ni i branscher som är inblandade: byggare, arkitekter, IT, inredare, akustiker, ljusexperter, pedagogiska utvecklare, stadsplanerare, fastighetsekonomer  – er kompetens är viktig!

Från myndigheter och fackliga organisationer: er kompetens, era riktlinjer och ert fokus på bland annat arbetsmiljö är viktigt att sprida.

Bilder från Forum Bygga Skola 2022 i Göteborg

Mötesplatsen för alla som skapar framtidens skola och skolhus

Studio Meetingpoints blackbox i centrala Malmö

Back To Top