skip to Main Content

Att ha höga förväntningar är bra – det ska vi ha på våra elever och det ska vi ha på oss som arbetar med landets skolor och skolhus. Men vi har även förväntningar på själva skolhusen. Vilka är dessa förväntningar och hur kan vi hantera dem? Tre av de största förväntningarna tar vi upp på årets Arena Bygga Skola: vill vill att skolan ska erbjuda riktigt bra lär- och arbetsmiljöer, vi vill att skolan ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och vi vill att skolhusen ska vara en del i klimatomställningen. Tre stora och viktiga förväntningar – skolhuset som ett kinderägg!

Välkommen till den sjätte Arena Bygga Skola – en mötesplats där vi lär oss mer och diskuterar med varandra kring några av de mest angelägna frågorna för alla som på olika sätt arbetar med skola och skolhus. Och glöm inte: Det handlar inte bara om att bygga ett skolhus. Utan om att bygga skola.

Program

8.30-9.30 Registrering och förmiddagsfika.

9.30 Välkommen! Introduktion och en reflektion kring vårt uppdrag att skapa så bra skolmiljöer som möjligt – utifrån styrdokument och en föränderlig värld, av moderator Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Vi har höga förväntningar – på våra skolors lärmiljöer!

Vad är ett clever classroom idag – och vilken lärmiljö fungerar egentligen bäst? Vi lyssnar på en föreläsning av professor Peter Barrett, huvudförfattare till rapporten Clever classrooms.

10.30-10.45 Bensträckare.

Vi lyssnar på ett samtal mellan Camilla Nilsson, förstelärare i lärmiljöer på Ekerö kommun samt Ann Jakobsson, utvecklingslärare i Haninge kommun – hur tänker de kring lärmijöer?

Bordsdiskussioner kring det vi lyssnat på.

12.00-13.00 Lunch.

Vi har höga förväntningar – på skolans roll i det samhälle vi vill bygga och utveckla!

Alla pratar om det. Ganska få tar det hela vägen. Skolan mitt i byn… i Göteborg driver de sedan några år projektet Skolan som arena. Nu ska det implementeras i samband med starten av en ny skola – Gårdstensskolan i Göteborg. Vi lyssnar på hur tankarna och arbetet går. Magnus Klyver och Andreas Forsberg, Göteborgs stad samt Anna Grunander, projektledare Skolan som arena, berättar.

Konst i skolan – varför då? Vad kring konsten i skolan kan få samhället att bli starkare? Vilka värden kan konsten tillföra och vilka befintliga kvaliteter förstärks? Hur kan konst i skolmiljöer se ut?  Vi lyssnar på Molly Sjögren på ArtPlatform.

14.00-14.45 Bensträckare, kaffe och bordsdiskussioner kring det vi lyssnat på.

Vi har höga förväntningar – på skolan som drivkraft för klimatomställningen. Vi har en planet att rädda!

Hur kan vi handla upp klimatsmart? Ola Stjärnborg, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten berättar.

Vilka är erfarenheterna från projektet Hoppet, Sveriges första fossilfria förskola? Andreas Lebisch, Warm in the winter (tidigare LINK arkitektur) berättar och ger medskick.

15.30-16.00 Mingelfika – diskussioner kring det vi lyssnat på.

Valbara pass – ett kring varje förväntan:

-Skolans lärmiljöer: workshop/diskussion med Peter Barett

-Skolan mitt i byn: nu växer Campus Tensta fram – hur ser visionen ut och vilken är färdplanen? Vi träffar Hemsö och de som ska ska starta en ny gymnasieskola i Campus Tensta.

-Att handla upp klimatsmart – fördjupning med Upphandlingsmyndigheten

17.00 Arena Bygga Skola avslutas.

Tensta Gymnasium, Stockholm.

Konst i skola.

Oxelvägens förskola, Nacka.

Boo Gårds skola, Nacka.

Vi lyssnar på föreläsare, lär oss om andras erfarenheter, samtalar och utvecklar.

Anmälan
Anmälan för att delta är öppen. Lägre deltagaravgift vid anmälan innan midsommar, se nedan. Sista anmälningsdag är den 25 september.

För anmälan – skicka namn, e-postadress och faktureringsadress (inklusive referens för elektronisk fakturering) till magnus.anclair@byggaskola.se 

Anmälan är bindande, men plats kan överlämnas till annan person. Fakturering sker i direkt samband med konferensen. Om det p g a restriktioner/rekommendationer från staten inte går att genomföra konferensen faktureras ingen avgift.

Deltagaravgift
I deltagaravgiften ingår hela programmet samt förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch och deltagande i studiebesök (OBS begränsat antal platser på studiebesöken).

För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 1000 kr + moms vid anmälan senast midsommar, därefter 1250 kr + moms.
För er som inte är medlemmar: 1300 kr + moms vid anmälan senast midsommar, därefter 1550 kr + moms.

Var med via webben!
Delar av konferensen (alla föreläsningar och samtal på scen) kommer att kunna följas via länk. Ni kan lyssna på föreläsningarna mm samt ha diskussioner i mindre grupper oavsett var i världen ni befinner er. Är ni intresserade av det – anmälan senast den 1 oktober! Deltagaravgift på 400 kr + moms/medlem och 550 kr + moms/icke medlem.

Arrangör av Arena Bygga Skola
Arena Bygga Skola arrangeras av Forum Bygga Skola i samarbete med alla huvudpartners: Hemsö, Sweco, White, Wästbygg, Lekolar, NCC, Cedervall arkitekter, Skanska, ÅWL och Tengbom.

Var ska vi vara?
Vi träffas på Odengatan 65, konferensanläggningen 7A Odenplan, Stockholm.

Studiebesök 20 oktober
I samband med Arena Bygga Skola arrangeras tre olika studiebesök på fm den 20 oktober.

Studiebesök 1: vi åker till Uppsala och besöker Polacksbacken och den där nyrenoverade Lundellska skolan. Vi får lära oss om återbruk och om att skapa moderna skollokaler i ett äldre hus. Du ordnar själv med transport till besöket (info om tåg mm kommer till de anmälda).

Studiebesök 2: vi åker till Nacka för besök på en förskola och en grundskola (preliminärt Järlahöjdens förskola samt Boo Gårds skola) och samtidigt lära oss mer om hur partnering kan gå till. Du ordnar själv med transport till besöken (info om kollektivtrafik mm  kommer till de anmälda).

Studiebesök 3: vi gör en rundresa med besök på två skolor och tittar på och lär oss om konsten på skolorna. Vi besöker Vega skola och aktivitetshus i Haninge samt Sjöviksskolan i Årsta. Vi kollar på konsten i skolorna och berättar om tankarna bakom. På varje plats möter vi upp någon ur verksamheten eller som jobbar med konsten som kan berätta mer. Buss/transport ingår (startplats mm kommer till de anmälda). Klockan 9.00-12.00.

Anmäl till Magnus Anclair. Begränsat antal platser. Utan kostnad för deltagare på Arena Bygga Skola.

Lundellska skolan, Uppsala.

Vi behöver prata mer med varandra och få nya infallsvinklar för att hitta de bästa lösningarna. Arena Bygga Skola är en pusselbit i det arbetet.

Vilka deltar?
Arena Bygga Skola är en arena för alla oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, driva och utveckla svensk skola och dess skolhus. Vi behöver träffas för att låta oss utmanas, lära oss mer om våra möjligheter och för att se all den kompetens som redan finns.

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss. Därför välkomnar vi alla de som på olika sätt är med i arbetet med att planera, bygga och driva skola och skolhus.

Från er skolhuvudmän: förhoppningen är att ni ska delta i grupper om två-fem personer och att både utbildningsverksamheten och fastighetssidan ska vara representerad. Lokalstrateger, fastighetsansvariga, förvaltningschefer, stadsplanerare, rektorer, pedagoger, förtroendevalda…

Från alla ni i branscher som är inblandade: byggare, arkitekter, IT, inredare, akustiker, ljusexperter, pedagogiska utvecklare, stadsplanerare, fastighetsekonomer  – er kompetens är viktig!

Från myndigheter och fackliga organisationer: er kompetens, era riktlinjer och ert fokus på bland annat arbetsmiljö är viktigt att sprida.

Bilder från Forum Bygga Skola 2022 i Göteborg

Mötesplatsen för alla som skapar framtidens skola och skolhus

Lundellska skolan, Uppsala.

Back To Top