skip to Main Content

Dags att spana in i framtiden igen!

I ÅR DISKUTERAR VI:

1. Bygga nytt? Bygga om? Bygga till?

2. Erfarenheter av att bygga i trä.

3. Skolans mål och skolhusets design – hur kan de hänga ihop?

Trä i norska Mesterfläll.

Opimäki Skola, Finland.

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborg.

Vi lär oss mer om och diskuterar kring några angelägna frågor i fokus för oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga och driva skolhus. Alla skolor är inte nybyggda skolor. Vi lyssnar på erfarenheter från om- och tillbyggnadsprojekt och viktiga vägval kring det.  Vi lyssnar på erfarenheter av att bygga i trä i Norge och hur Finlands nya läroplan påverkar skolhusens utformning.

Välkommen till Arena Bygga Skola för att diskutera och lära dig mer – allt för att ha ordentligt på fötterna i era skolhusprojekt. Och glöm inte: Det handlar inte bara om att bygga ett skolhus. Utan om att bygga skola.

Vi avslutar med ett mingel för nätverkande.

Förmiddag

Programmet pågår mellan kl 9.30-17.00 (registrering och kaffe från klockan 8.30). 

8.30-9.30 Registrering och förmiddagsfika

9.30-9.45 Välkommen, introduktion av moderator Magnus Anclair, Forum Bygga Skola

9.45-11.30 Att bygga till, om eller nytt – det är frågan!
Flertalet av landets skolor finns redan och många av dem behöver renoveras. I många fall kan en lösning vara att göra en om- eller tillbyggnad för att klara ökade elevantal eller nya sätt att undervisa och organisera sig. Ibland kan man bygga nytt idag för att slippa bygga nytt senare – med smarta lösningar för omställning. Vi lyssnar på erfarenheter från olika projekt för att lära oss mer.

9.45-10.05 Hur kan vi tänka och räkna? Peter Danestad och Caroline Ahlberg på Ulricehamns kommun berättar om hur de resonerat och räknat i en livscykelanalys när de valt mellan att bygga nytt och att renovera.

10.05-10.30 Om vi väljer att bygga om – vad är bra att tänka på då? Andreas Forsberg på Göteborgs stad och arkitekt Jürgen Wahlström berättar om ett av Göteborgs om- och tillbyggnadsprojekt – Kärraskolan – vad kan vi alla lära av det projektet?

10.30-10.40 Bensträckare

10.40-10.55 Om vi väljer vare sig bygga till eller bygga nytt… Martin Lundbergh på Expandia berättar om hur modullösningar kan vara ett alternativ för att klara toppar – och hur det hänger ihop med hållbarhet.

10.55-11.30 Om vi nu ska bygga nytt – hur kan vi ta höjd för nya användningsområden/omställbarhet? Arkitekt Peje Persson på KUB arkitekter/Arkitema berättar om arbetet med Lindholmens tekniska gymnasium.

11.30-12.15 Bordsdiskussioner kring det vi lyssnat på – bland annat om komplexiteten när ny- eller ombyggnation OCH kanske nya lärmiljöer OCH hållbarhet ska vägas samman.

12.15-13.15 Lunch

Eftermiddag

13.15-14.00 Är norrmän träskallar? Vi lyssnar på erfarenheter och tips från Norge kring att bygga skolor i trä. James Dodson från SPINN arkitekter som har varit inblandad i många skolhusprojekt med trä berättar.

14.00-14.45 Ligger Finland fortfarande före oss? Hur påverkar den nya läroplanen hur skolor planeras och byggs? Vi träffar Reino Tapaninen, konsult och fd överarkitekt skolor på finska Utbildningsstyrelsen.

14.45-15.15 Bordsdiskussioner kring det vi lyssnat på

15.15-15.35 Om en ny vägledning och hur den kan komma att påverka. Vi lyssnar på Maria Eggertsen Teder, som lett arbetet med Boverkets vägledning om skolans och förskolans fysiska lokaler.

15.35-16.00 Vad säger forskningen om framtidens skolhus? Vi lyssnar på Pia Westford som för RISEs räkning gör en genomgång av den forskning och de utvecklingsprojekt som RISE nu är inblandade i och ger en spaning kring hur detta kan förändra och utveckla skolor och skolhus.

16.00-17.00 Mingel

Vill du se delar av Arena Bygga Skola 2021? Här hittar du inspelningen.

Kärraskolan, Göteborg.

Kärraskolan, Göteborg.

Modullösning, Årstaskolan.

Karlastaden, Göteborg.

Vi lyssnar på föreläsare, lär oss om andras erfarenheter, samtalar och utvecklar.

Anmälan
Anmälan för att delta på plats är nu stängd. MEN – vill du delta via länk och följa det som sker på scenen är det möjligt att anmäla sig t o m den 17 oktober. Se mer nedan. Skicka namn, e-postadress och faktureringsadress (inklusive referens för elektronisk fakturering) till magnus.anclair@byggaskola.se 

Anmälan är bindande, men plats kan överlämnas till annan person. Fakturering sker i direkt samband med konferensen. Om det p g a restriktioner/rekommendationer från staten inte går att genomföra konferensen faktureras ingen avgift.

Deltagaravgift
I deltagaravgiften ingår hela programmet samt förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch och det efterföljande minglet.

För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 1000 kr + moms
För er som inte är medlemmar: 1300 kr + moms

Var med via webben!
Delar av konferensen (alla föreläsningar och samtal på scen) kommer att kunna följas via länk. Ni kan lyssna på föreläsningarna mm samt ha diskussioner i mindre grupper oavsett var i världen ni befinner er. Är ni intresserade av det – anmälan senast den 17 oktober! Deltagaravgift på 400 kr + moms/medlem och 550 kr + moms/icke medlem.

Arrangör av Arena Bygga Skola
Arena Bygga Skola arrangeras av Forum Bygga Skola i samarbete med alla huvudpartners: Hemsö, Sweco, White, Wästbygg, Lekolar, NCC, Cedervall arkitekter, Skanska, Kinnarps och Tengbom.

Var ska vi vara?
Vi träffas i det nyrenoverade Brewhouse i centrala Göteborg (några minuters promenad från Ullevi respektive Svenska Mässan). 

Boende i närheten
På promenadavstånd finns en uppsjö av hotell.

Studiebesök 21 oktober
I samband med Arena Bygga Skola arrangeras studiebesök på fm den 21 oktober. Dels på Lindholmens Tekniska Gymnasium och den nya Karlastaden på Lindholmen där bland annat skolor byggs (klockan 9.00-12.30). Adress: Utvecklingsgatan 1, Lindholmen. OBS FULLBOKAT! Dels på A Working LAB – nya lärmiljöer på Chalmers och ett hus med många intressanta lösningar (klockan 9.00-11.00). Adress: Johanneberg Science Park på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg, Sven Hultins Plats 5.

Du ordnar själv med transport till studiebesöken – det går att åka kollektivt (info om det kommer till de anmälda). Anmäl till Magnus Anclair. Begränsat antal platser. Utan kostnad för deltagare på Arena Bygga Skola.

Vi behöver prata mer med varandra och få nya infallsvinklar för att hitta de bästa lösningarna. Arena Bygga Skola är en pusselbit i det arbetet.

Vilka deltar?
Arena Bygga Skola är en arena för alla oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, driva och utveckla svensk skola och dess skolhus. Vi behöver träffas för att låta oss utmanas, lära oss mer om våra möjligheter och för att se all den kompetens som redan finns.

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss. Därför välkomnar vi alla de som på olika sätt är med i arbetet med att planera, bygga och driva skola och skolhus.

Från er skolhuvudmän: förhoppningen är att ni ska delta i grupper om två-fem personer och att både utbildningsverksamheten och fastighetssidan ska vara representerad. Lokalstrateger, fastighetsansvariga, förvaltningschefer, stadsplanerare, rektorer, pedagoger, förtroendevalda…

Från alla ni i branscher som är inblandade: byggare, arkitekter, IT, inredare, akustiker, ljusexperter, pedagogiska utvecklare, stadsplanerare, fastighetsekonomer  – er kompetens är viktig!

Från myndigheter och fackliga organisationer: er kompetens, era riktlinjer och ert fokus på bland annat arbetsmiljö är viktigt att sprida.

Karlastaden, Göteborg.

Save the date: Arena Bygga Skola 2023
Nästa år äger Arena Bygga Skola rum den 19 oktober i Stockholm. Lägg in det i din kalender redan nu…

Mötesplatsen för alla som skapar framtidens skola och skolhus

Back To Top