Arena Bygga Skola 2022


Mötesplatsen för alla som skapar framtidens skola och skolhus


Välkommen till en heldag den 20 oktober på Brewhouse i Göteborg!

Programmet: några angelägna frågor i fokus för oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga och driva skolhus. Och vi avslutar med ett mingel för nätverkande.

Alla skolor är inte nybyggda skolor. Vi lyssnar på erfarenheter från om- och tillbyggnadsprojekt och viktiga vägval kring det.

Vi får höra från några av våra grannländer – hur tänker de där kring lärmiljöer och skolhus? Vi lyssnar på erfarenheter av att bygga i trä i Norge och hur Finlands nya läroplan påverkar skolhusens utformning. 

Välkommen till Arena Bygga Skola för att diskutera och lära dig mer – allt för att ha ordentligt på fötterna i era skolhusprojekt. Och glöm inte: Det handlar inte bara om att bygga ett skolhus. Utan om att bygga skola.


  Enskedefältets Skola i södra Stockholm.

  Nöjda elever i nybyggd skola.

  Modell för tillbyggnad Mosebacka skola, Närpes stad.


  Landamäreskolan i Göteborg.

Programmet

Programmet pågår mellan kl 9.30-17.00 (registrering och kaffe från klockan 8.30). OBS – det är preliminärt och kan komma att justeras.

8.30-9.30 Registrering och förmiddagsfika

9.30-9.45 Välkommen, introduktion av moderator Magnus Anclair

9.45-11.30 Att bygga till, om eller nytt – det är frågan!
Flertalet av landets skolor finns redan och många av dem behöver renoveras. I många fall kan en lösning vara att göra en om- eller tillbyggnad för att klara ökade elevantal eller nya sätt att undervisa och organisera sig. Ibland kan man bygga nytt idag för att slippa bygga nytt senare – med smarta lösningar för omställning. Vi lyssnar på erfarenheter från olika projekt för att lära oss mer!

Ulricehamns kommun berättar om hur de resonerat och räknat när de valt mellan att bygga nytt och att renovera. Expandia berättar om hur modullösningar kan vara ett alternativ för att klara toppar (och för att arbeta med utveckling av lärmiljöer). Göteborgs stad berättar om några av sina ombyggnadsprojekt – vad kan vi alla lära av dem? Arkitekt Peje Persson på KUB arkitekter/Arkitema berättar om arbetet med Lindholmens tekniska gymnasium.

11.30-12.15 Bordsdiskussioner kring det vi lyssnat på

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Är norrmän träskallar? Vi lyssnar på erfarenheter och tips från Norge kring att bygga skolor i trä. James Dodson från SPINN arkitekter som har varit inblandad i många skolhusprojekt med trä berättar.

14.00-14.45 Ligger Finland fortfarande före oss? Hur påverkar den nya läroplanen hur skolor planeras och byggs? Vi träffar Reino Tapaninen, fd riksarkitekt skolor på finska Skolverket.

14.45-15.15 Bordsdiskussioner kring det vi lyssnat på

15.15-16.00 Vad kommer att förändras och vad består? Vad säger forskning och myndigheter om det som kan komma att förändra hur vi planerar för nya och ombyggda skolor?

16.00-17.00 Mingel

Vill du se delar av Arena Bygga Skola 2021? Här hittar du inspelningen.


Vi lyssnar på föreläsare, lär oss om andras erfarenheter, samtalar och utvecklar.

  Sjölunda skola i Lidköping

   Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg. 

  Bråtejordet skola strax utanför Oslo.

Anmälan
För anmälan: skicka namn, e-postadress och faktureringsadress (inklusive referens för elektronisk fakturering) till magnus.anclair@byggaskola.se 

Anmälan är bindande, men plats kan överlämnas till annan person. Fakturering sker i direkt samband med konferensen. Om det p g a restriktioner/rekommendationer från staten inte går att genomföra konferensen faktureras ingen avgift.


Deltagaravgift
I deltagaravgiften ingår hela programmet samt förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch och dryck mm på det efterföljande minglet.

För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 1000 kr + moms
För er som inte är medlemmar: 1300 kr + moms


Var med via webben!
Delar av konferensen (alla föreläsningar och samtal på scen) kommer att kunna följas via länk. Ni kan lyssna på föreläsningarna mm samt ha diskussioner i mindre grupper oavsett var i världen ni befinner er. Är ni intresserade av det – hör av er i samband med anmälan! Deltagaravgift på 500 kr + moms/medlem och 650 kr + moms/icke medlem.


Studiebesök
I samband med Arena Bygga Skola arrangeras på fm (klockan 9.00-11.00) den 21 oktober studiebesök på två skolor i Göteborgssområdet. Besöken sker samtidigt så du kan endast välja ett av dem. Du ordnar själv med transport till skolan – det går att åka kollektivt till båda (inkluderar en liten promenad). Anmäl till Magnus Anclair. Begränsat antal platser.


Arrangör av Arena Bygga Skola
Arena Bygga Skola arrangeras av Forum Bygga Skola.


Var ska vi vara?
Vi träffas i det nyrenoverade Brewhouse i centrala Göteborg (några minuters promenad från Ullevi respektive Svenska Mässan). 


Boende i närheten
På promenadavstånd finns en uppsjö av hotell.


Vi behöver prata mer med varandra och få nya infallsvinklar för att hitta de bästa lösningarna. Arena Bygga Skola är en pusselbit i det arbetet.

Vilka deltar?
Arena Bygga Skola är en arena för alla oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, driva och utveckla svensk skola och dess skolhus. Vi behöver träffas för att låta oss utmanas, lära oss mer om våra möjligheter och för att se all den kompetens som redan finns.

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss. Därför välkomnar vi alla de som på olika sätt är med i arbetet med att planera, bygga och driva skola och skolhus.

Från er skolhuvudmän: förhoppningen är att ni ska delta i grupper om två-fem personer och att både utbildningsverksamheten och fastighetssidan ska vara representerad. Lokalstrateger, fastighetsansvariga, förvaltningschefer, stadsplanerare, rektorer, pedagoger, förtroendevalda…

Från alla ni i branscher som är inblandade: byggare, arkitekter, IT, inredare, akustiker, ljusexperter, pedagogiska utvecklare, stadsplanerare, fastighetsekonomer  – er kompetens är viktig!

Från myndigheter och fackliga organisationer: er kompetens, era riktlinjer och ert fokus på bland annat arbetsmiljö är viktigt att sprida.

  Landamäreskolan i Göteborg.

  Nya Älvdalsskolan i Älvdalens kommun.

  Lindhagens tekniska gymnasium, Göteborg.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!